Jasne logo

ul. Nad Radunią 27
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 301 72 57, 606 44 39 28
biuro@wydawnictwo-jasne.pl
 Publikacje
 Aktualności

Niekonwencjonalne połączenie dawnych kaszubskich opowieści z losami współczesnych ludzi znajdziemy w książce Gabriela Oleszka LEGENDY KASZUBSKIE - spotkanie przeszłości z teraźniejszością.

Losy Eweliny, jej życiowe wybory i ich konsekwencje tworzą wciągającą opowieść o niej i innych postaciach w książce UCIECZKA PO MIŁOŚĆ Ewy Pisarskiej.

Miłośnikom małych ojczyzn z Pomorza polecamy opracowanie Zofii Czarnowskiej WIEŚ PIECE w promieniu kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa z twórczością Moniki Wałaszewskiej w tle.

NASZE PUBLIKACJE

przejdź do księgarni »
Tu znajdziecie Państwo wszystkie publikacje naszego wydawnictwa
w kolejności ich pojawiania się: od najnowszej do najstarszej.
 •  
 • WYSZUKIWARKA: klawisz Control (Ctrl) + klawisz F
 •  

 • "Zeszyty Naukowe PUNO", seria trzecia, nr 2, red. nacz. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Londyn, 2014
   
  Format:B5
  Liczba stron:300 z ilustracjami czarno-białymi
  ISBN:ISSN 2052-319X
  Wydanie:oprawa miękka

  Opis:

  Ze wstępu prof. Jolanty Chwastyk-Kowalczyk, redaktor naczelnej:
 • Mamy zaszczyt zaprosić Szanownych Czytelników do zapoznania się z drugim numerem trzeciej serii "Zeszytów Naukowych PUNO". Jest on szczególny, bowiem wraz z 75-leciem tego najmniejszego Uniwersytetu na świecie celebrujemy dokonania ludzi z nim związanych. Zamieszczamy artykuły profesorów, docentów, doktorów, którzy swoimi badaniami naukowymi przez wiele dziesięcioleci tworzyli dobro intelektualne tej palcówki. Tomem tym składamy hołd wszystkim ludziom, którzy przyczynili się do rozwoju nauki polskiej na obczyźnie, zarówno tym żyjącym, jak i tym, którzy od nas odeszli.
 • Spis treści:
  •  
  • Od Redakcji / From the Editorial Board - 9
  •  
  • ARTYKUŁY I ROZPRAWY / ARTICLES & ESSAYS
  •  
  • Historia kultury polskiej / The History of Polish Culture
  • Leon B. Koczy
  • Tycho Brahe a Mikołaj Kopernik / Tycho Brahe and Nicholas Copernicus - 15
  • Eugeniusz S. Kruszewski
  • Obchody 500-lecia Mikołaja Kopernika w Danii / Celebrations in Denmark of the 500th anniversary of Nicholas Copernicus - 27
  • Nina Taylor-Terlecka
  • Wojna z cenzurą. Migawki z redakcji "Polski Walczącej" / War with the censor - snapshots from the editorial office of the "Polska Walcząca" weekly - 39
  • Jan Zaleski
  • Pierwsza wyższa szkoła techniczna na ziemiach polskich 1826-1831 / The first higher education technical college in Poland 1826-1831 - 61
  • Wojciech Klas
  • Archiwum Mariana Jachimowicza / The Marian Jachimowicz archive - 77
  •  
  • Dzieje polityczne Polski i wychodźstwa / The political history of Poland and Polish emigration
  • Michael Fleming
  • Jan Karski, Auschwitz and news of the Holocaust / Jan Karski, Auschwitz i wiadomości o Holokauście - 85
  • Magdalena Górka
  • Szkoła Młodszych Ochotniczek - szlaki emigracyjne Hanny Broncel / The Junior Girl-Volunteers School - in the émigré footsteps of Hanna Broncel - 101
  • Agata Błaszczyk
  • Framing a policy for the resettlement of the Polish political refugees in Britain (October 1945 - end of May 1946) / Proces kształtowania się polityki osiedleńczej rządu brytyjskiego w stosunku do polskich uchodźców politycznych w Wielkiej Brytanii (październik 1945 - maj 1946) - 117
  •  
  • Z kręgu historiozofii, językoznawstwa, teorii sztuki, historii i teorii literatury / Around the philosophy of history, linguistics, theory of art, history and literary theory
  • Alicja Moskalowa
  • Marian Czuchnowski - buntownik, poeta rewolucyjny / Marian Czuchnowski - rebel, revolutionary poet - 129
  • Ewa Lewandowska-Tarasiuk
  • Życie na miarę literatury, czyli o nowy kształt wychowania literackiego / Living up to literature: a new form of literary upbringing - 151
  • Tadeusz Marzantowicz
  • U źródeł fenomenu językowego / At the source of the phenomenon of language - 161
  • Dominik Kubicki
  • Szlachetność człowieczego spełnienia się w jestestwie - dar czy ofiara w dobie globalizowanych społeczeństw? / The nobleness of human fulfilment in being - a gift or a sacrifice in an age of globalised societies? - 169
  • Stefan Stańczyk
  • On Computer-Assisted Software Engineering - a Personal View / Inżynieria oprogramowania wspomagana komputerowo - spojrzenie osobiste - 181
  • Mirosław Matyja
  • Mniejszości narodowe w ramach szwajcarskiego systemu politycznego / National minorities within the Swiss political system - 187
  • Halina Taborska
  • Pomniki zgładzonych Romów Europy / Monuments for the murdered Roma of Europe - 209
  • Joanna Talewicz-Kwiatkowska
  • Kultura czy kultury? Różnorodność Romów w Polsce / The intrinsic diversity of the Roma in Poland - 225
  •  
  • Perspektywy rozwoju gospodarczego Polski / Perspectives of Polish economic development
  • Włodzimierz Bronic-Czerechowski
  • Projekt siedziby krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Gdyni. Wstępna koncepcja urbanistyczno-architektoniczna - wersja 2: "Gateway to the Future" / The Credit Union's (SKOK) Area and Headquarters Development Concept in Gdynia "Gateway to the Future" - 237
  • Żaneta Steffek
  • Co dalej z polskim węglem? / Polish coal: what next? - 255
  •  
  • RECENZJE / REVIEWS
  • Halina Taborska
  • Michael Fleming, Auschwitz, the Allies and Censorship of the Holocaust - 267
  • Witold Jan Chmielewski
  • Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Obraz edukacji Polaków na obczyźnie na łamach czasopism emigracyjnych - 271
  • Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
  • Prezydenci i rządy RP na uchodźstwie 1939-1990. Wybrane problemy z historii na emigracji, red. Halina Taborska, Michael Fleming, Arkady Rzegocki - 277
  • Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
  • Regina Wasiak-Taylor, Ojczyzna literatura. O środowisku skupionym wokół Związku Pisarzy na Obczyźnie - 283
  • Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
  • Witold Jan Chmielewski, Przygotowanie kadr oświatowych na uchodźstwie w latach 1941-1948 - 287
  •  
  • SPRAWOZDANIA / REPORTS
  • Joanna Rachwał
  • Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Szkolnictwo polskie w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i w Australii" - 295
  •