Jasne logo

ul. Nad Radunią 27
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 301 72 57, 606 44 39 28
biuro@wydawnictwo-jasne.pl
 Publikacje
 Aktualności

Niekonwencjonalne połączenie dawnych kaszubskich opowieści z losami współczesnych ludzi znajdziemy w książce Gabriela Oleszka LEGENDY KASZUBSKIE - spotkanie przeszłości z teraźniejszością.

Losy Eweliny, jej życiowe wybory i ich konsekwencje tworzą wciągającą opowieść o niej i innych postaciach w książce UCIECZKA PO MIŁOŚĆ Ewy Pisarskiej.

Miłośnikom małych ojczyzn z Pomorza polecamy opracowanie Zofii Czarnowskiej WIEŚ PIECE w promieniu kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa z twórczością Moniki Wałaszewskiej w tle.

NASZE PUBLIKACJE

przejdź do księgarni »
Tu znajdziecie Państwo wszystkie publikacje naszego wydawnictwa
w kolejności ich pojawiania się: od najnowszej do najstarszej.
 •  
 • WYSZUKIWARKA: klawisz Control (Ctrl) + klawisz F
 •  

 • "ZESZYTY NAUKOWE PUNO", seria trzecia, nr 10, red. nacz. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Londyn, 2022
   
  Format:B5
  Liczba stron:260 z ilustracjami czarno-białymi
  ISBN:ISSN 2052-319X
  Wydanie:oprawa miękka

  Opis:

  Ze wstępu redaktor naczelnej prof. Jolanty Chwastyk-Kowalczyk:
 • Spotykamy się z naszymi Czytelnikami po raz dziesiąty. Mamy trudny, przygnębiający czas trwającej wojny w Ukrainie, światowego kryzysu ekonomicznego, galopującej inflacji i napięć politycznych w różnych krajach. Mimo tego staramy się funkcjonować w obszarze nauki. Nie wszystko nam się udaje. W zamyśle redakcji był numer poświęcony Ukrainie, ale nie zdołaliśmy zgromadzić stosownego materiału. Skupiamy się zatem na bieżącej pracy badawczej naszych uczonych, współpracowników i sympatyków.
 • Spis treści:
  •  
  • Od redakcji - 9
  •  
  • ARTYKUŁY I ROZPRAWY / ARTICLES AND ESSAYS
  • Joanna Ogorzałek
  • Ignacy Jan Paderewski - apostoł polskiej niepodległości, uosobienie niepospolitej inteligencji, mistrz z Riond-Bosson / Ignacy Jan Paderewski - an apostle of polish independence, personification of uncommon intelligence, legendary piano virtuoso from Riond-Bosson - 13
  • Stefan Szewczuk
  • Victims of Russian aggression - preliminary findings on a history of the polish children of Oudtshoorn, South Africa / Ofiary rosyjskiej agresji - wstępne ustalenia dotyczące historii Polskich dzieci z Oudtshoorn w republice południowej Afryki - 29
  • Janusz Zuziak
  • Polish Independent Carpathian Rifle Brigade in the siege of Tobruk - Polska Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich podczas oblężenia Tobruku - 45
  • Monika Olędzka
  • Multimodalne techniki nauczania języka i kultury z wykorzystaniem gier edukacyjnych w projekcie dla młodzieży polskiej i polonii kanadyjskiej / Multimodal techniques for teaching language and culture with the use of educational games in a project for Polish students and canadian Polish community - 61
  • Kamil Wrzeszcz
  • Every revolution needs female artists - about the dance during Polish Women's Strike in 2020 / Każda rewolucja potrzebuje artystek - o tańcu podczas Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w 2020 roku - 71
  • Eugeniusz S. Kruszewski
  • Harald Hoffding i jego polscy korespondenci / Harald Hoffding and his Polish correspondents - 81
  • Teresa Folga-Naidoo, Eric Tackie Tawiah Ankrah
  • The impact of tourism on culture and environment. Ghana's case study / Wpływ turystyki na kulturę i środowisko. Studium przypadku Ghany - 101
  •  
  • BLOK KONFERENCYJNY/ CONFERENCE SESSION
  • IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Człowiek wobec wyzwań współczesności" / IV International Interdisciplinary Academic Conference "Human beings and the challenges of the contemporary world", PUNO, Londyn / London, 11-12 czerwca / June 2022, program - 121
  • Dorcas Chebet Juma
  • Film and African women's religious futurism. An afro-feminist lens to Mark 15:1-40 from the context of the Song of Songs 5:1-8 / Futuryzm religijny kobiet afrykańskich i filmowych. Afro-feministyczne spojrzenie na Ewangelię św. Marka 15:1-40 w kontekście Pieśni nad Pieśniami 5:1-8 - 131
  • Ewa Barbara Kaptur
  • The artist as a contemporary contestant in literary essays of Lech Majewski / Artysta jako współczesny kontestator w esejach literackich Lecha Majewskiego - 149
  • Federica Matera, Jennifer Serrano García
  • Unaccompanied foreign minors and the perceptions of undergraduate students in primary education. A study on the influence of the media / Małoletni cudzoziemcy bez opieki i percepcja studentów studiów licencjackich na kierunku edukacja podstawowa. Badanie wpływu mediów - 159
  • Monika Olędzka
  • Wielokulturowość w obliczu wojny wyzwaniem dla procesu nauczania w Europie Środkowej w XX i XXI wieku. Doświadczenia Kazimiery Iłłakowiczówny a współczesna edukacja / Multiculturalism in the presence of war a challenge for the educational process in central Europe in the 20th and 21st centuries. Kazimiera Iłłakowiczówna's experience and contemporary education - 175
  • Joanna Ogorzałek, Katarzyna Karita
  • Edukacja prowspólnotowa - inicjatywy Polskich Szkół Sobotnich w Wielkiej Brytanii na rzecz uchodźców z Ukrainy / Procommunity education - initiatives of the Polish Saturday Schools communities in Great Britain for the refugees from Ukraine - 189
  • Oleksandr Veretilnyk
  • International sanctions against the Islamic Emirate of Afghanistan and their impact on the national security of the Afghan state / Międzynarodowe sankcje wobec Islamskiego Emiratu Afganistanu i ich wpływ na bezpieczeństwo narodowe państwa afgańskiego - 203
  •  
  • RECENZJE/ REVIEWS
  • Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
  • Duńska poezja i proza oraz polska, przekład poezji i prozy na polski oraz komentarz Eugeniusz S. Kruszewski - 217
  • Polen i dansk lyrik, udvalg og kommentar ved Eugeniusz S. Kruszewski - 217
  • Eugeniusz S. Kruszewski, Sylwetki z alei przyjaciół w "Polsce poza Polską" - 223
  • Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
  • Katarzyna Bzowska-Budd, Brexitania, czyli coraz mniej zjednoczone królestwo - 227
  •  
  • SPRAWOZDANIA/ REPORTS
  • Grażyna Czubińska
  • Ułamek istnienia - pamięci prof. Haliny Taborskiej - 235
  • Teresa Folga-Naidoo
  • Report on the 12th International Annual April Conference titled "Through the centuries. Chronicles of Polish presence on the African continent. Spatio-temporal characteristic of Polish diaspora in Africa" - 243
  • Roman Mazur
  • Africa studies unit invited to an International Symposium "Sustainable development goals challenges in Africa - eight years before 2030" on 2 January 2022 - 255
  •