Jasne logo

ul. Nad Radunią 27
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 301 72 57, 606 44 39 28
biuro@wydawnictwo-jasne.pl
 Publikacje
 Aktualności

Niekonwencjonalne połączenie dawnych kaszubskich opowieści z losami współczesnych ludzi znajdziemy w książce Gabriela Oleszka LEGENDY KASZUBSKIE - spotkanie przeszłości z teraźniejszością.

Losy Eweliny, jej życiowe wybory i ich konsekwencje tworzą wciągającą opowieść o niej i innych postaciach w książce UCIECZKA PO MIŁOŚĆ Ewy Pisarskiej.

Miłośnikom małych ojczyzn z Pomorza polecamy opracowanie Zofii Czarnowskiej WIEŚ PIECE w promieniu kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa z twórczością Moniki Wałaszewskiej w tle.

NASZE PUBLIKACJE

przejdź do księgarni »
Tu znajdziecie Państwo wszystkie publikacje naszego wydawnictwa
w kolejności ich pojawiania się: od najnowszej do najstarszej.
 •  
 • WYSZUKIWARKA: klawisz Control (Ctrl) + klawisz F
 •  

 • Dzieje Szczecinka, tom I (do 1939 roku), red. Radosław Gaziński, opracowali: Radosław Gaziński, Paweł Gut, Ewa Gwiazdowska, Rafał Simiński, Ignacy Skrzypek, Maciej Szukała, Szczecin - Szczecinek - Pruszcz Gdański, 2010
   
  Format:B5
  Liczba stron:424 z ilustracjami, w tym 16 stron kolorowych
  ISBN:978-83-61508-15-1
  Wydanie:pierwsze, oprawa twarda

  Opis:

  FRAGMENTY "SŁOWA OD BURMISTRZA":
  Praca zbiorowa pod redakcją prof. Radosława Gazińskiego jest próbą nieco innego, dostosowanego do dzisiejszych standardów prac historycznych, wielokierunkowego spojrzenia na siedemsetletnią, niezwykle ciekawą historię miasta. Zespół historyków zmierzył się z wyjątkowo trudnym zadaniem - odszukania rozproszonych i przetrzebionych w wyniku II wojny światowej materiałów źródłowych, weryfikacji danych, którymi posługiwał się Tümpel i inni niemieccy badacze historii Szczecinka, oraz oparciu się (tak charakterystycznej dla lat powojennych) chęci poszukiwania za wszelką cenę polskich korzeni miasta i pisania historii pod polityczne zamówienia. [...] Sądzę, że powstało dzieło w pełni obiektywne, rzetelne i ciekawe. Mam nadzieję, że ta praca, będąca owocem trudu badawczego zespołu autorów, sprawi Państwu wiele satysfakcji.
  FRAGMENTY "WSTĘPU" PROF. RADOSŁAWA GAZIŃSKIEGO:
  W ostatnich latach można odnotować znaczne ożywienie badań regionalnych i liczne publikacje poruszające dzieje lokalne, w tym miast. [...] Czym jest dzisiaj nowoczesna historia małego miasta? Dla mnie to pokazanie losów lokalnej społeczności w procesie długiego trwania, skupienie się na życiu codziennym gminy miejskiej, wreszcie ujęcie tętniącego życiem miasteczka w jego powiązaniu z wiejskim otoczeniem.
  Przedstawiona w rozdziale pierwszym praca została opracowana na podstawie źródeł archeologicznych, zaś w kolejnych wykorzystano źródła archiwalne pisane oraz ikonograficzne przechowywane w Archiwum Państwowym w Szczecinie, Archiwum Państwowym w Koszalinie i jego Oddziale w Szczecinku, Archiwum Krajowym w Greifswaldzie (Landesarchiv Greifswald) oraz Państwowym Tajnym Archiwum Pruskich Dóbr Kultury w Berlinie-Dahlem (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin-Dahlem). W trakcie prowadzonych badań zgromadzona została także istotniejsza literatura dotycząca miasta zaprezentowana w przypisach. Oddana w Państwa ręce książka jest obecnie najpełniejszym przedstawieniem dziejów Szczecinka w polskiej historiografii. Co więcej, tak całościowego ujęcia losów szczecineckiego ośrodka nie było od czasów pracy Karla Tümpla, tzn. od 1910 roku.

  Spis treści:
  • Słowo od burmistrza - 9
  • Wstęp - 11
  • Ignacy Skrzypek, Rozdział I. Szczecinek i okolice w czasach prehistorycznych
  • Uwagi wstępne - 13
  • Dotychczasowy stan wiedzy archeologicznej - 14
  • Rozwój osadnictwa od paleolitu po wczesne średniowiecze - 19
  • Rafał Simiński, Rozdział II. W średniowieczu (do 1523 roku)
  • Tło polityczne epoki - 47
  • Ziemia szczecinecka od drugiej połowy XIII do pierwszej połowy XIV wieku - 52
  • Lokacja miasta - 53
  • > Poglądy na lokację miasta do czasu powstania monografii Karla Tümpla - 55
  • > Poglądy Karla Tümpla na początki miasta i ich recepcja w historiografii - 57
  • > Próba nowego spojrzenia na powstanie miasta - 58
  • Ustrój miasta - 63
  • Gospodarka - 68
  • > Rolnictwo - 68
  • > Rzemiosło i handel - 69
  • Społeczeństwo - 71
  • Życie religijne - 79
  • Wydarzenia nadzwyczajne - 86
  • Zamek i landwójtowie książęcy w Szczecinku - 89
  • Radosław Gaziński, Rozdział III. W nowożytnym państwie Gryfitów (1523-1653)
  • Tło polityczne epoki - 99
  • Władze i finanse miasta - 101
  • Gospodarka - 108
  • > Rolnictwo, posiadłości miejskie - 108
  • > Rzemiosło, cechy - 115
  • > Handel, jarmarki - 135
  • Obraz miasta - 137
  • Społeczeństwo - 143
  • Życie religijne - 146
  • Szkoła - 150
  • Wydarzenia nadzwyczajne - 153
  • Wojna trzydziestoletnia - 155
  • Paweł Gut, Rozdział IV. W monarchii brandenbursko-pruskiej (1653-1806)
  • Tło polityczne epoki - 159
  • Władze i finanse miasta - 162
  • Władze elektorskie i królewskie. Garnizon, dom poprawczy - 176v
  • Gospodarka - 181
  • > Rolnictwo - 181
  • > Rzemiosło - 186
  • > Handel - 194
  • Obraz miasta - 199
  • Społeczeństwo - 203
  • Życie religijne - 210
  • Szkolnictwo - 216
  • Opieka społeczna i medycyna - 220
  • Wydarzenia nadzwyczajne - 223
  • Maciej Szukała, Rozdział V. Od czasów napoleońskich do wybuchu II wojny światowej (1806-1939)
  • Tło polityczne epoki - 229
  • Administracja - 234
  • > Władze miejskie - 234
  • > Władze powiatowe i inne urzędy - 240
  • > Sądownictwo - 241
  • Gospodarka - 242
  • > Przemysł, rzemiosło, handel, rolnictwo - 243
  • > Komunikacja - 246
  • >> Rozwój sieci drogowej - 246
  • >> Kolej - 247
  • >> Poczta, telegrafia i telefonia - 250
  • > Gazyfikacja i elektryfikacja - 252
  • Rozwój przestrzenny miasta - 253
  • Społeczeństwo - 256
  • > Wzrost liczby ludności - 256
  • > Postawy polityczne - 259
  • > Społeczność żydowska - 261
  • Życie religijne - 269
  • > Kościół ewangelicki - 269
  • > Kościół rzymskokatolicki - 272
  • > Inne wyznania - 275
  • Szkolnictwo - 275
  • > Szkolnictwo średnie - 277
  • >> Gimnazjum Księżnej Jadwigi - 277
  • >> Prywatna średnia szkoła żeńska - 286
  • >> Miejska szkoła średnia - 287
  • > Szkolnictwo elementarne - 287
  • > Szkolnictwo zawodowe - 289
  • Opieka społeczna i medycyna - 290
  • Życie kulturalne - 293
  • > Prasa, biblioteki - 293
  • > Muzeum, teatr, kino - 295
  • > Ruch stowarzyszeniowy - 299
  • > Turystyka - 302
  • Wydarzenia nadzwyczajne - 305
  • Ewa Gwiazdowska, Rozdział VI. Miasto w źródłach ikonograficznych - 311
  • Spis ilustracji - 395
  • Bibliografia - 403