Jasne logo

ul. Nad Radunią 27
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 301 72 57, 606 44 39 28
biuro@wydawnictwo-jasne.pl
 Publikacje
 Aktualności

Zapraszamy na SPOTKANIE Z AUTORAMI książek o bliższej i dalszej historii Tczewa i kociewskiej okolicy - szczegóły w zaproszeniu.

Miłośnikom poezji polecamy dwa znowe zbiory: Izabeli Brandt - KAŻDY STRUMIEŃ SKŁADA SIĘ Z MAŁYCH ŁEZ oraz Zdzisława Drzewieckiego - CZTERDZIEŚCI CZTERY SYTUACJE INTYMNE z wojną w tle

Najnowsze opracowanie Krzysztofa Kowalkowskiego FRANCISZEK JÓZEF CHYLEWSKI - PILOT 300. DYWIZJONU BOMBOWEGO przybliża przedwojenne i wojenne losy jednego z mieszkańców Pomorza.

NASZE PUBLIKACJE

przejdź do księgarni »
Tu znajdziecie Państwo wszystkie publikacje naszego wydawnictwa
w kolejności ich pojawiania się: od najnowszej do najstarszej.

Auschwitz i Holokaust - dylematy i wyzwania polskiej edukacji, red. Piotr Trojański. Oświęcim, 2008
 
Format:B5
Liczba stron:400 czarno-białych, 4 kolorowe
ISBN:978-83-60210-76-5
Wydanie:oprawa twarda

Opis:
Inspiracją do powstania tej książki była ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna pt. "Auschwitz i Holokaust - dylematy i wyzwania polskiej edukacji", zorganizowana przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście we współpracy z Centrum Badania Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego, która odbyła się w Oświęcimiu i Krakowie w dniach 21-24 października 2008 roku. Głównym jej celem było podsumowanie polskiego dorobku naukowo-dydaktycznego w tej dziedzinie oraz zastanowienie się nad obecnymi dylematami i wyzwaniami związanymi z nauczaniem o Auschwitz i Holokauście w przyszłości. Publikację rezenzowali: prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński i dr Franciszek Piper, a nad stroną redakcyjną czuwał dr Piotr Trojański. Książka powstała we współpracy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau i Wydawnictwa JASNEGO.

Spis treści:
 • Wstęp - 9
 • Feliks Tych, Znaczenie edukacji o Auschwitz i Holokauście w XXI wieku - 13
 • I. Pamięć i upamiętnianie
 • Auschwitz i Holokaust w świadomości młodzieży
 • Michał Bilewicz, Społeczna pamięć Holokaustu i Auschwitz wśród licealistów: wokół projektu badawczego "Trudne pytania" - 23
 • Marek Kucia, Optymistyczne dane - niepokojące pytania - radykalne wnioski - 35
 • Alicja Bartuś, Wiele pamięci a wspólna edukacja o KL Auschwitz - 45
 • Upamiętnianie i edukacja w muzeach i miejscach pamięci
 • Alicja Białecka, Pamięć, świadomość, odpowiedzialność - edukacja w Muzeum i Miejscu Pamięci Auschwitz oraz jej rola w kształtowaniu współczesnej tożsamości europejskiej - 49
 • Wiesław Wysok, Uwagi na temat wyzwań i roli w edukacji pozaszkolnej muzeów upamiętniających ofiary nazizmu - 59
 • Piotr Tarnowski, Rola muzeów i miejsc pamięci w edukacji pozaszkolnej na przykładzie Muzeum Stutthof w Sztutowie - 67
 • Edyta Kurek, Rola Żydowskiego Instytutu Historycznego jako miejsca pamięci w edukacji historycznej młodego pokolenia Polaków - 71
 • Marta Kubiszyn, Kontrmonumenty pamięci. Edukacja o Zagładzie w misteriach pamięci Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" - 77
 • Maciej Zabierowski, "Moi dawni sąsiedzi" - program edukacyjny Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu - 87
 • II. Edukacja szkolna
 • Kontekst programowy
 • Leszek Gorycki, Wybrane problemy nauczania o Holokauście w perspektywie projektu nowej podstawy programowej - 93
 • Agnieszka Kania, Nauczanie o Auschwitz i Holokauście w kontekście programu wychowawczego szkoły - 101
 • Sławomir Maślikowski, Auschwitz i Holokaust - edukacja szkolna czy pozaszkolna? - 105
 • Auschwitz i Holokaust w polskich i zagranicznych podręcznikach historii
 • Robert Szuchta, Zagłada Żydów w edukacji szkolnej lat 1945-2000 na przykładzie analizy programów i podręczników szkolnych do nauczania historii - 109
 • Anna Glimos-Nadgórska, Obraz Holokaustu na łamach podręczników do nauki historii, obowiązujących w szkołach ponadpodstawowych w latach 1981-1999 - 129
 • Jan Chańko, Problematyka zbrodni hitlerowskich w najnowszych ponadgimnazjalnych podręcznikach historii - 141
 • Maciej Fic, Rola i znaczenie ludności żydowskiej na ziemiach polskich w latach 1939-1999 w wybranych podręcznikach do nauczania historii dla szkół ponadgimnazjalnych - 157
 • Adam Suchański, Holokaust w zagranicznych podręcznikach do nauczania historii - 173
 • III. Edukacja akademicka
 • Tematyka Auschwitz i Holokaustu w programach studiów wyższych
 • Monika Adamczyk-Garbowska, Jak uczyć na uniwersytetach o Zagładzie? - 205
 • Witold Bobryk, Nauczanie o Holokauście na kierunku "historia" w Akademii Podlaskiej - 209
 • Bartłomiej Krupa, Czy zajęcia o Zagładzie mogą/powinny być atrakcyjne? - 213
 • Kamil Wieczorkowski, Dlaczego warto odbywać praktyki w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau? - 223
 • Wybrane postulaty i problemy badawcze
 • Aleksandra Boroń, Konstruowanie dyskursu wokół Holokaustu - 225
 • Tadeusz Miczka, Auschwitz i Holokaust we współczesnej edukacji międzykulturowej i medialnej. Wprowadzenie do problematyki - 245
 • Piotr Trojański, Pomiędzy "banalnością zła" a "banalnością heroizmu" - czyli o potrzebie analizowania w nauczaniu o Holokauście procesów i mechanizmów psychospołecznych, które doprowadziły do Zagłady - 255
 • Sylwia Mikołajczak, Trauma Holokaustu. Amerykański i polski kanon literatury oraz dyskurs poholokaustowy - 267
 • Bożenna Sucharska, Rozważania o potrzebie dialogu z pamięcią w twórczości Stanisława Vincenza i Kazimierza Moczarskiego - 273
 • Joanna Ostrowska, Zapomniane ofiary nazizmu - figura prostytutki obozowej i jej wyparcie w dyskursie poholokaustowym - 285
 • Magdalena Budziszewska, Żywioły antysemityzmu - granice oświecenia. Theodora W. Adorno i Maksa Horkheimera filozoficzna interpretacja antysemityzmu - 293
 • IV. Rozwiązania metodyczne i projekty edukacyjne
 • Krzysztof W. Mucha, Łódź miastem wielokulturowym. Mniejszość żydowska w okresie hitlerowskiej okupacji w szkolnej edukacji historycznej - 305
 • Anna Motyczka, Relacja świadka Zagłady. Zastosowanie w edukacji - 321
 • Wiesława Młynarczyk, Drama - Korczak - Holokaust - 325
 • Grażyna Ferenc, Moje doświadczenia w nauczaniu o Holokauście z wykorzystaniem technik audiowizualnych - 335
 • Arkadiusz Walczak, Czy jest jakaś granica? Wykorzystanie sztuki współczesnej w edukacji o Holokauście - 341
 • Piotr Świątczak, Walory dydaktyczne twórczości artystycznej Władysława Siwka, więźnia KL Auschwitz, jako świadectwo czasów pogardy i Zagłady - 349
 • Dagmara Wilczak, "By czas nie zaćmił i niepamięć" - edukacja o kulturze żydowskiej i Holokauście w szkole podstawowej - 359
 • Ewa Bobińska, Informacja o działaniach Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie nauczania o historii i kulturze Żydów oraz organizacji spotkań młodzieżowych - 365
 • Janina Anna Kloza, Jak mówić o Holokauście? - oral history w formie spektaklu o Ocalonych "Nie chcę pamiętać. Nie mogę zapomnieć" - 369
 • Jolanta Hodur, Echa przeszłości w uczniowskich reportażach - 373
 • Jolanta Waśkiewicz, Nauczanie o Holokauście w Gimnazjum nr 94 w Warszawie - 379
 • Małgorzata Rusiłowicz, "Żyli razem z nami - dlaczego ich nie ma...?" Projekt edukacyjny na temat losów żydowskich mieszkańców Zabłudowa - 383
 • Maria Przybyszewska, Holokaust w wymiarze regionalnym - sprawozdanie z realizacji projektu pt. "Bez grzechu zaniechania..." - 387
 • Tomasz Watros, Problematyka antysemityzmu i Holokaustu na przykładzie działań Liceum Ogólnokształcącego im. Ireny Sendler w Skwierzynie - 393