Jasne logo

ul. Nad Radunią 27
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 301 72 57, 606 44 39 28
biuro@wydawnictwo-jasne.pl
 Publikacje
 Aktualności

Niekonwencjonalne połączenie dawnych kaszubskich opowieści z losami współczesnych ludzi znajdziemy w książce Gabriela Oleszka LEGENDY KASZUBSKIE - spotkanie przeszłości z teraźniejszością.

Losy Eweliny, jej życiowe wybory i ich konsekwencje tworzą wciągającą opowieść o niej i innych postaciach w książce UCIECZKA PO MIŁOŚĆ Ewy Pisarskiej.

Miłośnikom małych ojczyzn z Pomorza polecamy opracowanie Zofii Czarnowskiej WIEŚ PIECE w promieniu kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa z twórczością Moniki Wałaszewskiej w tle.

NASZE PUBLIKACJE

przejdź do księgarni »
Tu znajdziecie Państwo wszystkie publikacje naszego wydawnictwa
w kolejności ich pojawiania się: od najnowszej do najstarszej.
 •  
 • WYSZUKIWARKA: klawisz Control (Ctrl) + klawisz F
 •  

 • Magdalena Górka, CZASOPISMA EDUKACYJNE POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ W LONDYNIE REDAGOWANE PRZEZ ALEKSANDRĘ PODHORODECKĄ W LATACH 1970-2006, Pruszcz Gdański - Londyn, 2019
   
  Format:B5
  Liczba stron:464 z ilustracjami czarno-białymi
  ISBN:978-83-65703-22-4
  Wydanie:pierwsze, oprawa miękka

  Opis:

  Ze wstępu:
 • Zachowanie tożsamości narodowej wśród Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii jest celem działalności wielu polskich organizacji, stowarzyszeń i klubów. Polska Macierz Szkolna (dalej: PMS) z siedzibą w Londynie wpisuje się w ten etos. Jedno ze statutowych zadań tej organizacji to działalność wydawnicza, wynikająca z troski o to, aby rodzime wartości, język, tradycja i kultura nie zostały zapomniane. Periodyki PMS, będące przedmiotem niniejszej rozprawy, pełniły przede wszystkim funkcje edukacyjne, skąd też wynika określenie ich mianem "czasopism edukacyjnych". Należy tu jednak uściślić pojęcie "edukacji", rozumiane nie tylko jako wychowanie, wykształcenie, lecz przede wszystkim działanie nastawione na kształtowanie właściwych postaw i wartości. Wymiar aksjologiczny edukacji stanowił istotny element w badaniu periodyków.
 • Przedmiotem zainteresowania badawczego były tytuły edytowane przez PMS pod redakcją Aleksandry Podhorodeckiej w latach 1970-2006: czasopismo dla dzieci "Dziatwa", periodyk dla młodzieży "Razem Młodzi Przyjaciele" oraz pismo dla nauczycieli - "Poradnik Metodyczny".
 • Z recenzji prof. dr hab. Hanny Tadeusiewicz:
 • Tłem do prezentacji wybranych trzech czasopism edukacyjnych wydawanych w Londynie jest nakreślony rys historyczny emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii w latach 1939-2016. Następnie Autorka dokonała przeglądu periodyków polskich ukazujących się w XX i XXI wieku na Wyspach Brytyjskich.
 • Szczególnie ważne w postępowaniu badawczym Magdaleny Górki są podrozdziały zawierające analizę jakościową i ilościową zawartości każdego z trzech prezentowanych tytułów, stanowiły najtrudniejsze dla Autorki, ale zarazem najciekawsze dla czytelnika fragmenty rozprawy. Owa analiza pokazuje znaczenie omawianych czasopism dla edukacji młodego pokolenia Polaków żyjących na obczyźnie, świadczy jednocześnie o umiejętności Autorki przeprowadzenia oglądu ich treści pod względem jakościowym i ilościowym.
 • Z recenzji dr hab. Ewy Danowskiej:
 • Czytelnik nie powinien pominąć bardzo dobrze i ciekawie napisanego Wstępu. Jest on logiczny i zwięzły, a zarazem w pełni przedstawiający zakres tematyczny podjęty w pracy oraz założenia i metody badawcze. Cel pracy został jasno określony i - jak się okaże podczas lektury całości pracy - został osiągnięty. Autorka przedstawiła zawartość pracy i uzasadniła potrzebę badań nad trzema edukacyjnymi periodykami Polskiej Macierzy Szkolnej oraz zaprezentowała niezbędne źródła. Podkreśliła, zgodnie ze stanem faktycznym, iż brak było do tej pory opracowania na temat, który ona podjęła.
 • Recenzowana praca świadczy o dobrym opanowaniu przez Autorkę warsztatu prasoznawcy i zdolności do podejmowania samodzielnych prac naukowych. Stanowi efekt dużego wysiłku badawczego i dokumentacyjnego oraz znajomości źródeł i opracowań związanych z tematem. Świadczy o dociekliwości, znajomości emigracyjnych realiów, a także umiejętności analitycznych i syntezujących, wyciągania wniosków i formułowaniu własnych, trafnych podsumowań.
 • Spis treści:
  •  
  • Wstęp - 7
  • Stan badań nad periodykami edytowanymi w Londynie przez PMS pod redakcją Aleksandry Podhorodeckiej w latach 1970-2006 - 8
  • Założenia badawcze - 9
  • Metody badawcze i układ pracy - 10
  • Podziękowania - 15
  •  
  • 1. Rys historyczny emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii od 1939 roku do 23 czerwca 2016 roku - 17
  •  
  • 2. Przegląd czasopism polskich, wydawanych na Wyspach Brytyjskich w XX i XXI wieku - 35
  •  
  • 3. Zarys historii Polskiej Macierzy Szkolnej w Zjednoczonym Królestwie - 67
  •  
  • 4. Moralne wychowanie w duchu polskości poza Polską - życie i działalność Aleksandry Podhorodeckiej - 91
  •  
  • 5. Czasopisma edukacyjne Polskiej Macierzy Szkolnej pod egidą Aleksandry Podhorodeckiej - 103
  • 5.1. "Dziatwa" - 103
  • 5.1.1. Historia powstania "Dziatwy", cechy formalno-wydawnicze (1946-2006) - 103
  • 5.1.2. Skład redakcji, współpracownicy i autorzy (1970-2006) - 150
  • 5.1.3. Nakład, częstotliwość, objętość, format i cena - 170
  • 5.1.4. Szata graficzna czasopisma - 191
  • 5.1.5. Analiza jakościowa i ilościowa zawartości czasopisma w latach 1970-2006 - 209
  • 5.2. "Razem Młodzi Przyjaciele" - 261
  • 5.2.1. Historia powstania czasopisma, cechy formalno-wydawnicze (1962-2006) - 261
  • 5.2.2. Skład redakcji, współpracownicy i autorzy - 274
  • 5.2.3. Nakład, częstotliwość, objętość, format i cena - 288
  • 5.2.4. Szata graficzna - 300
  • 5.2.5. Analiza jakościowa i ilościowa zawartości czasopisma w latach 1978-2006 - 306
  • 5.3. "Poradnik Metodyczny" - 375
  • 5.3.1. Historia powstania. Od "Wychowania Ojczystego" poprzez "Wychowanie i Słowo Ojczyste", "Słowo Ojczyste" do "Poradnika Metodycznego" (1955-2006) - 375
  • 5.3.2. Skład redakcji, współpracownicy i autorzy - 384
  • 5.3.3. Nakład, częstotliwość, cena, format, objętość oraz szata graficzna - 388
  • 5.3.4. Analiza jakościowa i ilościowa zawartości czasopisma w latach 1999-2006 - 394
  •  
  • Zakończenie - 409
  • Bibliografia - 417
  • Wykaz tabel, wykresów oraz ilustracji - 437
  • The educational periodicals published by the Polish Educational Society in London under the editorship of Aleksandra Podhorodecka in the years 1970-2006. Summary - 442
  • Indeks osobowy - 444
  •