Jasne logo

ul. Nad Radunią 32
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 301 72 57, 606 44 39 28
biuro@wydawnictwo-jasne.pl
 Publikacje
 Aktualności

Ukazała się to kolejna biografia autorstwa Krzysztofa Kowalkowskiego: LEŚNICZY WŁADYSŁAW MIŁEK (1897-1945) - ŻYCIE I PRACA NA KOCIEWIU I ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ.

Z radością informujemy, że w ramach Konkursu Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej za lata 2019-2021 w Kościerzynie trzy wydane przez nas publikacje otrzymały nagrody i wyróżnienia: Zdzisława Drzewieckiego Oswajanie pustki, Dominiki Kraski 7 magicznych opowieści o Gdyni i Andrzeja Chludzińskiego Nazwy miejscowe powiatu nowodworskiego (woj. pomorskie). Ponadto Wydawnictwu JASNEMU jako jednemu z pięciu z największą liczbą nagrodzonych książek przyznano wyróżnienie. Pełna lista nagrodzonych i fotorelacja znajduje się TUTAJ.

Wydaliśmy publikację Renaty Teresy Korek PRACE POMORSKIE, CZĘŚĆ I: ETNOGRAFICZNA, zawierajacą 15 studiów na temat mniejszości etnicznych na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku.

NASZE PUBLIKACJE

przejdź do księgarni »
Tu znajdziecie Państwo wszystkie publikacje naszego wydawnictwa
w kolejności ich pojawiania się: od najnowszej do najstarszej.

"Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce", 2011, nr 12, red. Sonia Klein, Wdzydze, 2011
 
Format:B5
Liczba stron:326 z ilustracjami czarno-białymi i kolorowymi
ISBN:ISSN 1509-2453
Wydanie:oprawa miękka

Spis treści:
 • Od redakcji - 9
 •  
 • "Wieś uboga czy mlekiem i miodem płynąca? Prawda w przedstawieniach skansenowskich". Konferencja w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w dn. 8-10 X 2009
 • Jan Święch, Kreowanie rzeczywistości kulturowej w muzeum na wolnym powietrzu w Polsce. Teoria i praktyka - 13
 • Damian Kasprzyk, "Brud, smród i ubóstwo". O dylematach ukazania biedy w przestrzeni skansenowskiej - 19
 • Krzysztof Ruszel, Staropolski chleb sanacyjny. Tradycjonalizacja jako czynnik kształtowania tożsamości na przykładzie województwa podkarpackiego - 35
 • Danuta Blin-Olbert, Zdobywanie i użytkowanie wody we wsiach i miasteczkach południowo-wschodniej Polski - 45
 • Maria Marciniak, "Czystość w chatach pozostawia dużo do życzenia..." - 55
 • Dawid Gmitruk, Tomasz Liboska, Dawna wieś Beskidu Śląskiego w realiach Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie - 71
 • Małgorzata Wójtowicz, Mityzacja rzeczywistości w przedstawieniach kultury, czyli gdzie się podział smutek istnienia - 79
 • Tadeusz Sadkowski, "Dłużej naszej biedy niż waszego panowania" - 99
 • Barbara Olejarz, "Błoto czy złoto" - wpływ przemysłu naftowego na życie wiejskie na ziemi krośnieńskiej w drugiej połowie XIX wieku - 109
 • Elżbieta Oficjalska, Obraz wsi śląskiej w inscenizacjach Muzeum na Wsi Opolskiej - 121
 • Elżbieta Wijas-Grocholska, Dawna wieś opolska - wieś mlekiem i miodem płynąca - 129
 • Aleksandra Pluta, Wierność przedstawienia przeszłości a potrzeby zwiedzających w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - 159
 • Grażyna Szelągowska, Ewa Tyczyńska, Chata z Rakutowa - problemy z rekonstrukcją przeszłości - 171
 • Wojciech Dragan, Wystawa muzealna: imitacja czy rzeczywistość w odniesieniu do ekspozycji skansenowskich? - 193
 • Krzysztof Dymek, Rola spichlerza - jako obiektu gospodarczego - w przekazywaniu obrazu życia sądeckiej wsi. Przegląd problematyki na przykładzie budynków odtworzonych w Sądeckim Parku Etnograficznym - 203
 • Maciej Prarat, Domy dla pracowników rolnych w gospodarstwach nadwiślańskich na przykładzie zagrody Mątowskie Pastwiska 30 - 221
 • Roman Tubaja, Aranżacja wnętrz skansenowskich. Uwagi o wymogach merytorycznych a problemy konserwatorskie - 237
 • Marek Grabski, Czy Kraków stać jeszcze na skansen? - 245
 • Włodzimierz Mędrzecki, O wyższości skansenów polskich nad niepolskimi, czyli kilka uwag historyka wsi na marginesie wizyt w kilku skansenach środkowoeuropejskich - 259
 •  
 • Materiały Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce
 • Kronika za lata 2006-2010 - 267
 • Sylwetki - 305
 • Członkowie Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce - 311
 •