Jasne logo

ul. Nad Radunią 32
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 301 72 57, 606 44 39 28
biuro@wydawnictwo-jasne.pl
 Publikacje
 Aktualności

Ukazała się to kolejna biografia autorstwa Krzysztofa Kowalkowskiego: LEŚNICZY WŁADYSŁAW MIŁEK (1897-1945) - ŻYCIE I PRACA NA KOCIEWIU I ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ.

Z radością informujemy, że w ramach Konkursu Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej za lata 2019-2021 w Kościerzynie trzy wydane przez nas publikacje otrzymały nagrody i wyróżnienia: Zdzisława Drzewieckiego Oswajanie pustki, Dominiki Kraski 7 magicznych opowieści o Gdyni i Andrzeja Chludzińskiego Nazwy miejscowe powiatu nowodworskiego (woj. pomorskie). Ponadto Wydawnictwu JASNEMU jako jednemu z pięciu z największą liczbą nagrodzonych książek przyznano wyróżnienie. Pełna lista nagrodzonych i fotorelacja znajduje się TUTAJ.

Wydaliśmy publikację Renaty Teresy Korek PRACE POMORSKIE, CZĘŚĆ I: ETNOGRAFICZNA, zawierajacą 15 studiów na temat mniejszości etnicznych na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku.

NASZE PUBLIKACJE

przejdź do księgarni »
Tu znajdziecie Państwo wszystkie publikacje naszego wydawnictwa
w kolejności ich pojawiania się: od najnowszej do najstarszej.

Inwentarz zespołu Akta miasta Koszalina 1555-1945 / Findbuch zum Bestand Magistratsakten der Stadt Köslin 1555-1945, red. Joanna Chojecka, przygotowali / vorbereitet von Ryszard Marczyk, Kacper Pencarski, Anna Zbroszczyk, seria / Serie "Cossalin ad Fontes", tom I, Koszalin - Pruszcz Gdański, 2015
 
Format:B5
Liczba stron:608, w tym 32 kolorowe
ISBN:978-83-61066-03-3, 978-83-64806-25-4, 978-83-61508-72-4
Wydanie:pierwsze, oprawa twarda

Opis:

Ze "Słowa wstępnego" redaktor Joanny Chojeckiej:
 • Opracowanie przez zespół autorski i przygotowanie do druku wraz z niezbędnymi dodatkami "Akt miasta Koszalina" miało na celu przekazanie w ręce szerokiego grona Czytelników zarówno pomocy archiwalnej, dzięki której odbiorca ma szansę poznać zawartość informacyjną akt miejskich, jak i informatora archiwalnego po rozproszonych częściach tegoż zespołu, przechowywanych poza koszalińską placówką archiwalną, jak chociażby w niemieckim Archiwum Krajowym w Greifswaldzie (Landesarchiv Greifswald). Cała publikacja jest napisana w dwóch językach - polskim i niemieckim. Akta sporządzono bowiem wyłącznie w języku niemieckim, więc i ich oryginalne tytuły sformułowane zostały w tym języku. Niemniej mając na uwadze polskiego Czytelnika i ideę pełnego zaprezentowania przekazu historycznego akt, wszystkie niemieckie tytuły i sformułowania zostały podane także w polskim przekładzie. Z kolei partie teksu przygotowane w języku polskim przez archiwistów koszalińskiego Archiwum przetłumaczono na język niemiecki.
 •  
 • Vom "Geleitwort" von Redaktorin Joanna Chojecka:
 • Die Magistratsakten der Stadt Köslin samt unerlässlichen Zusätzen und für die Veröffentlichung bestimmt, wurden bearbeitet und vorbereitet, um dem breiten Kreis der Leser archivische Hilfe zu ermöglichen, dank deren der Empfänger den informativen Inhalt der städtischen Magistratsakten sowie den Archivführer in den unterschiedlichen Teilen des Bestandes kennen lernt. All diese erwähnten Hilfsmittel werden außerhalb des Staatsarchivs Koszalin aufbewahrt, wie etwa im Landesarchiv Greifswald in Deutschland. Die gesamte Veröffentlichungsreihe ist in zwei Sprachen: im Polnischen und im Deutschen, die Akten wiederum ausschließlich im Deutschen erstellt worden. Ihre Originaltitel wurden also in dieser Sprache formuliert. Wenn man jedoch den polnischen Leser und die Idee von der vollen Darstellung der historischen Überlieferung in Betracht zieht, sind alle deutschen Titel und Formulierungen auch in der Übersetzung ins Polnische erstellt worden. Die Textpassagen, die von den Archivaren des Staatsarchivs Koszalin im Polnischen erstellt worden sind, sind wiederum ins Polnische übertragen worden.
 • Spis treści:
  •  
  • Słowo wstępne - 7
  • Geleitwort - 13
  •  
  • Zasady wydania - 19
  • Regeln der Ausgabe - 25
  •  
  • Adam Muszyński
  • Wstęp do zespołu "Akta miasta Koszalina" 1555-1945 - 31
  • Einführung in den Bestand "Magistratsakten der Stadt Köslin" 1555-1945 - 55
  •  
  • Kacper Pencarski
  • Powiązania zespołu "Akta miasta Koszalina" 1555-1945 z innymi zespołami w archiwach polskich i niemieckich - 81
  • Aktenverbindungen mit dem Archivbestand "Magistratsakten der Stadt Köslin" 1555-1945 mit dem anderen Archivbeständen in den polnischen und deutschen Archiven - 91
  •  
  • Wykaz serii i podserii zespołu "Akta miasta Koszalina" z lat 1555-1945
  • Abteilungs- und Abschnittsverzeichnis des Bestands "Magistratsakten der Stadt Köslin" aus den Jahren 1555-1945 - 99
  •  
  • Inwentarz zespołu "Akta miasta Koszalina" 1555-1945 / Findbuch zum Bestand "Magistratsakten der Stadt Köslin" 1555-1945 - 111
  •  
  • Archiwum Krajowe w Greifswaldzie. Inwentarz zespołu Rep. 38b Köslin z lat 1848-1937 / Landesarchiv Greifswald. Findbuch zum Bestand Rep. 38b Köslin 1848-1937 - 483
  •  
  • Indeks osobowy / Personenindex - 515
  • Indeks geograficzny / Ortsindex - 529
  • Źródła i literatura / Quellen und Literatur - 541
  • Bibliografia dotycząca Koszalina / Bibliographie über Köslin - 545
  • Ilustracje / Bilder - 567
  •