Jasne logo

ul. Nad Radunią 32
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 301 72 57, 606 44 39 28
biuro@wydawnictwo-jasne.pl
 Publikacje
 Aktualności

Ukazała się to kolejna biografia autorstwa Krzysztofa Kowalkowskiego: LEŚNICZY WŁADYSŁAW MIŁEK (1897-1945) - ŻYCIE I PRACA NA KOCIEWIU I ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ.

Z radością informujemy, że w ramach Konkursu Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej za lata 2019-2021 w Kościerzynie trzy wydane przez nas publikacje otrzymały nagrody i wyróżnienia: Zdzisława Drzewieckiego Oswajanie pustki, Dominiki Kraski 7 magicznych opowieści o Gdyni i Andrzeja Chludzińskiego Nazwy miejscowe powiatu nowodworskiego (woj. pomorskie). Ponadto Wydawnictwu JASNEMU jako jednemu z pięciu z największą liczbą nagrodzonych książek przyznano wyróżnienie. Pełna lista nagrodzonych i fotorelacja znajduje się TUTAJ.

Wydaliśmy publikację Renaty Teresy Korek PRACE POMORSKIE, CZĘŚĆ I: ETNOGRAFICZNA, zawierajacą 15 studiów na temat mniejszości etnicznych na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku.

NASZE PUBLIKACJE

przejdź do księgarni »
Tu znajdziecie Państwo wszystkie publikacje naszego wydawnictwa
w kolejności ich pojawiania się: od najnowszej do najstarszej.

"Nasze Pomorze" nr 10, 2009 (2008)
 
Format:B5
Liczba stron:240 czarno-białych ze zdjęciami
ISBN:ISSN 1640-1239
Wydanie:miękkie

Opis:
Kolejny tom rocznika wydawanego przez Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie. Zawiera niektóre referaty uczestników I Jesiennych Warsztatów Antropologicznych, poświęconych obliczom sztuki nieprofesjonalnej. Spotkania te, zorganizowane przez władze samorządowe Brus i Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie, odbyły się w Chacie Kaszubskiej w Brusach-Jagliach 14-15 października 2005 roku. W numerze znalazły się też referaty wygłoszone podczas VI Konferencji Kaszuboznawczej "Zrzeszeńcy - literatura i tożsamość". Jak zawsze, gospodarzem konferencji było bytowskie muzeum. W spotkaniu zorganizowanym z inspiracji młodych naukowców z Pracowni Kultury Literackiej Pomorza przy Akademii Pomorskiej w Słupsku udział wzięli m.in. reprezentanci środowisk akademickich z Gdańska i Słupska. Ponadto czytelnicy znajdą artykuły o tematyce archeologicznej, historycznej i etnolingwistycznej. Numer uzupełniają sprawozdania z działalności muzeum bytowskiego w roku 2007 i 2008 oraz sprawozdanie z badań terenowych poświęconych współczesnym problemom kultury ludowej Kaszub.

Spis treści:
 • Janusz Kopydłowski, Szanowni Czytelnicy! - 7
 • I. Archeologia
 • Kamil Kajkowski, Dwa znaki pielgrzymie ze zbiorów Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego wBytowie - 11
 • Anna Rembisz, Brązowa figurka ornitomorficzna z Gdańska - 19
 • II. Historia
 • Piotr Sykut, Komisariaty i posterunki Policji Państwowej na Pomorzu w okresie konsolidacji i II Rzeczypospolitej. Organizacja, skład osobowy i teren działania powiatowej komendy Policji Państwowej w Chojnicach w 1922 r. - 23
 • III. Etnologia, antropologia kultury
 • Ewa Nowina-Sroczyńska, Zobaczyć i mieć przyjemność w widzeniu. Twórcy ludowi w filmie etnograficznym - 39
 • Krystyna Piątkowska, Ryzyko artysty. Między parodią demiurga a dramatem PR - 49
 • Jakub Stelągowski, Mietek Sawicki - dolnośląski twórca nieprofesjonalny? - 61
 • Hubert Czachowski, Sztuki i sztuczki ludowej sztuki - 77
 • Katarzyna Kulikowska, Fotograficzne przedstawienia artystów (post)ludowych - 81
 • Tomasz Siemiński, Ikonosfera z krasnalami, czyli od domowego demona do figury ogrodowej - 115
 • IV. Materiały z konferencji kaszuboznawczej
 • Józef Borzyszkowski, Ruch kaszubsko-pomorski w latach trzydziestych XX wieku - 133
 • Daniel Kalinowski, Dramaturgia Jana Rompskiego. Zarys problematyki - 143
 • Adela Kuik-Kalinowska, W świecie poezji Aleksandra Labudy "Kaszëbsczim jesmë lëda" - 153
 • Jowita Kęcińska-Kaczmarek, Ks. Franciszek Grucza - kapłan, literat i działacz społeczny - 161
 • Edmund Kamiński, Jan Trepczyk - jeden ze zrzeszeńców. Próba oceny idei zrzeszeńskiej w twórczości literackiej - 167
 • Zuzanna Szwedek, Jan Trepczyk (relacja biograficzna z perspektywy córki Bogusławy Damps) - 181
 • V. Językoznawstwo
 • Hanna Makurat, Słońce w językowym obrazie świata Kaszubów na tle kultury innych Słowian - 193
 • Lucyna Warda-Radys, Słownictwo związane z budownictwem w XVII-wiecznych inwentarzach biskupstwa chełmińskiego (nazwy budynków i pomieszczeń gospodarskich) - 203
 • VI. Sprawozdania
 • Janusz Kopydłowski, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie w 2007 roku - 215
 • Janusz Kopydłowski, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie w 2008 roku - 225
 • Tomasz Siemiński, Sprawozdanie z wykonania badań terenowych pt. "Estetyzacja codzienności na południowo-zachodnich Kaszubach" nad współczesnymi problemami kultury ludowej: ikonosferą, sztuką ludową, zdobnictwem, plastyką nieprofesjonalną i pograniczami sztuki - 237