Jasne logo

ul. Nad Radunią 27
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 301 72 57, 606 44 39 28
biuro@wydawnictwo-jasne.pl
 Publikacje
 Aktualności

Niekonwencjonalne połączenie dawnych kaszubskich opowieści z losami współczesnych ludzi znajdziemy w książce Gabriela Oleszka LEGENDY KASZUBSKIE - spotkanie przeszłości z teraźniejszością.

Losy Eweliny, jej życiowe wybory i ich konsekwencje tworzą wciągającą opowieść o niej i innych postaciach w książce UCIECZKA PO MIŁOŚĆ Ewy Pisarskiej.

Miłośnikom małych ojczyzn z Pomorza polecamy opracowanie Zofii Czarnowskiej WIEŚ PIECE w promieniu kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa z twórczością Moniki Wałaszewskiej w tle.

NASZE PUBLIKACJE

przejdź do księgarni »
Tu znajdziecie Państwo wszystkie publikacje naszego wydawnictwa
w kolejności ich pojawiania się: od najnowszej do najstarszej.
 •  
 • WYSZUKIWARKA: klawisz Control (Ctrl) + klawisz F
 •  

 • "Zeszyty Naukowe PUNO", seria trzecia, nr 3, red. nacz. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Londyn, 2015
   
  Format:B5
  Liczba stron:428 z ilustracjami czarno-białymi
  ISBN:ISSN 2052-319X
  Wydanie:oprawa miękka

  Opis:

  Ze wstępu redaktor naczelnej prof. Jolanty Chwastyk-Kowalczyk:
 • Obecny - trzeci już - tom wznowionych "Zeszytów Naukowych PUNO" w swej zasadniczej części jest monotematyczny, obejmuje bowiem problemy polskiej edukacji poza Krajem na różnych kontynentach, o czym dyskutowali przybyli z całego świata uczestnicy konferencji w latach 2012-2014. Publikujemy nadesłane nam teksty spośród 36 wygłoszonych referatów.
 • Spis treści:
  •  
  • Od Redakcji - 9
  •  
  • ARTYKUŁY I ROZPRAWY
  •  
  • Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii i Republice Irlandii 1939-2011
  • Władysław T. Miodunka
  • Zaskakujące losy oświaty polskiej w świecie w ostatnim ćwierćwieczu / The surprising fortunes of Polish education outside Poland 1990-2015 - 15
  • Ryszard Chmielowiec
  • Kształcenie polskich inżynierów w Wielkiej Brytanii w przeszłości i obecnie / Educating Polish engineers in Great Britain: Past and Present - 33
  • Roman Laskowski
  • Bilingwizm drugiej generacji migrantów a problem kształtowania się ich poczucia narodowego / Bilingualism of the second generation of migrants and the formation of their sense of national belonging - 49
  • Aleksandra Podhorodecka
  • Sytuacja polskich szkół sobotnich w Wielkiej Brytanii / Contemporary Activity of Polish saturday Schools in Great Britain and Ireland - 67
  • Grażyna Czetwertyńska
  • Problemy współczesnych nauczycieli polonijnych w Wielkiej Brytanii w kontekście propozycji programowych MEN / Problems of contemporary Polish emigration teachers in the UK in the context of programmes offered by the Polish Ministry of Education - 83
  • Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
  • Rola prasy emigracyjnej w dyskusji nad szkolnictwem polskim na obczyźnie w latach 1940-1945 / The role of The émigré press in discussion about Polish education in exile in the years 1940-1945 - 95
  •  
  • Szkolnictwo polskie w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej
  • Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
  • Wybrane problemy szkolnictwa polskiego w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej z perspektywy prasy emigracyjnej / Selected problems of Polish education in Western Europe and in Central and Eastern Europe from the perspective of the Polish press in exile - 115
  • Łukasz Wolak
  • Szkolnictwo Polaków w RFN pod egidą Zjednoczenia Polskich Uchodźców w latach 1951-1959 / The Education of Poles in the Federal Republic of Germany under the auspices of the Union of Polish Refugees in the years 1951-1959 - 141
  • Jerzy Kowalewski
  • Globalizacja nauczania języka polskiego a perspektywy edukacji polonistycznej na Ukrainie / Globalisation of Polish language teaching and the outlook for Polish language teaching in Ukraine - 171
  • Małgorzata Stefanowicz
  • Uwarunkowania zewnętrzne realizacji funkcji etnicznej w szkołach mniejszości narodowych na Litwie do 2011 roku. Przypadek szkół polskojęzycznych / External conditions for the realisation of ethnic function in national minority schools in Lithuania. The case of Polish language schools - 183
  •  
  • Szkolnictwo polskie w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i w Australii
  • Rafał Stobiecki
  • Polski Instytut Naukowy w Nowym Jorku jako organizator życia naukowego Polaków na obczyźnie (1942-1989) / The Polish Institute of Arts and Science of America (PIASA) in New York as organiser of Polish academic Activities in exile (1942-1989) - 203
  • Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
  • Wybrane aspekty polskiego szkolnictwa wyższego w Ameryce Północnej na łamach polskich czasopism uchodźczych / Selected aspects of Polish higher education in North America in the columns of Polish émigré publications - 219
  • Tom Urbaniak
  • Krzewienie polskiej kultury i języka jako powszechny ruch rewitalizacji i rozwoju / Linguistic and cultural revitalisationin a small, longstanding Polonia community: Lessons for Advocates and Educators - 237
  • Witold Jan Chmielewski
  • Praca oświatowo-wychowawcza w polskim osiedlu Santa Rosa (Meksyk) w latach 1943-1946 / Educational work in the polish Santa Rosa settlement (Mexico) in the years 1943-1946 - 245
  • Antoni Herkulan Wróbel, Olaf Kazimierz Bochnak
  • Szkolnictwo polskie w Argentynie i wychowanie religijne w polskich szkołach / Polish education in Argentina and religious education in Polish schools - 275
  • Marianna Łacek
  • Polskie szkolnictwo w Australii i Nowej Zelandii / Polish education in Australia and New Zealand - 287
  • Ewa Lipińska
  • O transmisji polskości w Australii / Retaining Polishness in Australia - is it possible? - 323
  •  
  • MATERIAŁY
  •  
  • Eugeniusz S. Kruszewski
  • Jan Karski i jego korespondencja z Instytutem Polsko-Skandynawskim w Kopenhadze / Jan Karski and his correspondence with the Polish-Scandinavian Institute in Copenhagen - 339
  • Włodzimierz Bronic-Czerechowski
  • Habitat 21. The self-sustaining, intelligent citizenship community. A new model of human settlement / agglomeration / Habitat 21. Nowy model osiedla / aglomeracji miejskiej - 361
  •  
  • KOMUNIKATY
  •  
  • Jolanta Tatara
  • Oświata polska poza granicami Rzeczypospolitej - stan i perspektywy nauczania przedmiotów ojczystych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej / Polish education beyond the boundaries of the Republic - the condition and perspectives of teaching the national curriculum in the USA - 375
  •  
  • RECENZJE
  •  
  • Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
  • Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie, red. Magdalena Płotka, Joanna Pyłat, Artur Andrzejuk - 383
  • Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
  • Halina Taborska, Miasto, które nie zginęło. Ludność cywilna Warszawy 1939-1945 i pomniki jej poświęcone - 387
  • Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
  • Mirosław Matyja, Internowanie polskiej 2. Dywizji Strzelców Pieszych w Szwajcarii w latach 1940-1945 na podstawie V konwencji haskiej z 1907 roku - 391
  • Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
  • Mirosław Matyja, Granice demokracji bezpośredniej. Wpływ szwajcarskiego systemu politycznego na proces integracyjny muzułmańskiej mniejszości religijnej - 397
  •  
  • SPRAWOZDANIA
  •  
  • Witold Jan Chmielewski
  • Czwarta Konferencja Kwietniowa "Szkolnictwo Polskie w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Australii" - 415
  •