Jasne logo

ul. Nad Radunią 27
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 301 72 57, 606 44 39 28
biuro@wydawnictwo-jasne.pl
 Publikacje
 Aktualności

Niekonwencjonalne połączenie dawnych kaszubskich opowieści z losami współczesnych ludzi znajdziemy w książce Gabriela Oleszka LEGENDY KASZUBSKIE - spotkanie przeszłości z teraźniejszością.

Losy Eweliny, jej życiowe wybory i ich konsekwencje tworzą wciągającą opowieść o niej i innych postaciach w książce UCIECZKA PO MIŁOŚĆ Ewy Pisarskiej.

Miłośnikom małych ojczyzn z Pomorza polecamy opracowanie Zofii Czarnowskiej WIEŚ PIECE w promieniu kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa z twórczością Moniki Wałaszewskiej w tle.

NASZE PUBLIKACJE

przejdź do księgarni »
Tu znajdziecie Państwo wszystkie publikacje naszego wydawnictwa
w kolejności ich pojawiania się: od najnowszej do najstarszej.
 •  
 • WYSZUKIWARKA: klawisz Control (Ctrl) + klawisz F
 •  

 • ARCHIWA I SPOŁECZEŃSTWO. PÓŁ WIEKU DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KOSZALINIE (1953) 1961-2011, red. Joanna Chojecka, Koszalin - Pruszcz Gdański, 2011
   
  Format:B5
  Liczba stron:460 z ilustracjami sepiowymi i kolorowymi
  ISBN:978-83-61066-01-9, 978-83-61508-29-8, 978-83-62421-42-8
  Wydanie:pierwsze, oprawa twarda

  Spis treści:
  •  
  • Andrzej Biernat
  • Słowo wstępne / Geleitwort - 7
  • Piotr Jedliński
  • Wprowadzenie / Einleitung - 11
  • Joanna Chojecka
  • Przedmowa / Vorwort - 15
  • Mirosław Mikietyński
  • Udział samorządu lokalnego w kształtowaniu wizerunku Koszalina jako miasta z historycznymi tradycjami pomorskimi / Teilnahme der lokalen Selbstverwaltung an der Gestaltung vom Koszalins Bild als Stadt mit historischen Pommerntraditionen - 33
  •  
  • I. HISTORIA
  • Kazimierz Kozłowski
  • Próba oceny źródeł i zarys dziejów Pomorza Zachodniego w latach 1945-2005 / Versuch der Quellenbewertung zur Geschichte des Hinterpommerns in den Jahren 1945-2005 - 41
  • Kyra T. Inachin
  • Vorpommern als Teil der DDR und des vereinigten Deutschlands / Pomorze Przednie jako część NRD i zjednoczonych Niemiec - 49
  • Aneta Melonek
  • Ludność żydowska w prowincji pomorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Koszalina w latach 1812-1850 / Jüdische Bevölkerung in der pommerschen Provinz, mit besonderer Berücksichtigung Köslins in den Jahren 1812-1850 - 59
  • Kacper Pencarski
  • Problemy ludności Koszalina na tle bazy finansowej miasta i publiczno-prywatnych instytucji obrotu finansowego w latach 1918-1939 / Probleme der Kösliner Bevölkerung mit Hintergrund von der Finanzbasis der Stadt und von öffentlich-privaten Finanzumsatzinstitutionen in den Jahren 1918-1939 - 91
  • Robert Borucki
  • Plany lokalizacji Elektrowni Jądrowej "Koszalin" w województwie koszalińskim w latach 80. XX wieku / Pläne der Lokalisierung vom Kernkraftwerk "Koszalin" in der Koszaliner Wojewodschaft in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts - 143
  •  
  • II. ARCHIWA I ICH ZASOBY
  • Heiko Wartenberg
  • Archivführer zur Geschichte Pommerns bis 1945 / Przewodnik po archiwach przechowujących źródła do historii Pomorza do 1945 roku - 157
  • Paweł Gut
  • Źródła do dziejów Koszalina i ziemi koszalińskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie / Quellen zur Geschichte von Koszalin und Koszaliner Land im Bestand des Staatsarchivs in Szczecin (Stettin) - 167
  • Martin Schoebel
  • Ausgewählte Urkunden zur mittelalterlichen Geschichte der Stadt Köslin / Wybrane dokumenty do średniowiecznej historii Koszalina - 175
  • Paweł Kubiak
  • Przyczynek do historii prasy drukowanej i wydawanej w latach 1825-1933 w Koszalinie / Ansatz zur Geschichte der in den Jahren 1825-1933 in Köslin gedruckten und herausgegebenen Presse - 201
  • Anna Zbroszczyk
  • Akta Sądu Obwodowego w Kołobrzegu z lat 1879-1945 na tle struktury aktotwórcy / Akten des Amtsgerichtes in Kolberg aus den Jahren 1879-1945 aufgrund der Struktur des Registraturbildners - 227
  •  
  • III. ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KOSZALINIE - 50 LAT DOŚWIADCZEŃ
  • Joanna Chojecka
  • Działalność Archiwum Państwowego w Koszalinie w latach (1953) 1961-2011. Pół wieku w służbie społeczności lokalnej / Die Tätigkeit des Staatsarchivs in Koszalin in den Jahren (1953) 1961-2011. Ein halbes Jahrhundert im Dienst für die Gesellschaft - 257
  • Krzysztof Chochuł
  • Działalność słupskiej placówki archiwalnej w latach 1952-2010 / Die Tätigkeit der Archiveinrichtung in Słupsk in den Jahren 1952-2010 - 297
  • Sławomir Miara
  • Powstanie i działalność Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Szczecinku w latach 1952-2010 / Entstehung und Tätigkeit der Archiveinrichtung in Szczecinek in den Jahren 1952-2010 - 311
  • Anna Bułka
  • Kadra Archiwum Państwowego w Koszalinie w latach 1961-2010 / Das Personal vom Staatsarchiv in Koszalin in den Jahren 1961-2010 - 323
  • Katarzyna Królczyk
  • Działalność przechowalnicza Archiwum Państwowego w Koszalinie i jej znaczenie społeczne / Die Aufbewahrungstätigkeit des Staatsarchiv in Koszalin und ihre soziale Bedeutung - 347
  • Waldemar Chlistowski
  • 50 lat doświadczeń Archiwum Państwowego w Koszalinie w dziedzinie popularyzacji jego działalności i zgromadzonego zasobu / 50 Jahre Erfahrungen des Staatsarchivs in Koszalin im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit - 361
  • Ryszard Marczyk
  • Materiały archiwalne wytwarzane i gromadzone przez biura ochrony zabytków w latach 1950-1998 na przykładzie Państwowej Służby Ochrony Zabytków Oddział Wojewódzki w Koszalinie / Das vom Denkmalschutzamt in den Jahren 1950-1998 erstellten und gesammelten Archivgut am Beispiel von staatlichen Denkmalschutzdienst, Wojewodschaftsfiliale in Koszalin - 397
  • Krzysztof Skrzypiec
  • Zasób niemieckojęzyczny w Archiwum Państwowym w Koszalinie a informacyjne potrzeby współczesnego użytkownika ze szczególnym uwzględnieniem trudności językowych i piśmiennictwa neogotyckiego / Der deutschsprachige Bestand des Staatsarchivs in Koszalin und die Informationsinteresse des zeitgenössischen Nutzers mit besonderer Berücksichtigung von sprachlichen Schwierigkeiten und der neogotischen Schreibweise - 423