Jasne logo

ul. Nad Radunią 27
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 301 72 57, 606 44 39 28
biuro@wydawnictwo-jasne.pl
 Publikacje
 Aktualności

Niekonwencjonalne połączenie dawnych kaszubskich opowieści z losami współczesnych ludzi znajdziemy w książce Gabriela Oleszka LEGENDY KASZUBSKIE - spotkanie przeszłości z teraźniejszością.

Losy Eweliny, jej życiowe wybory i ich konsekwencje tworzą wciągającą opowieść o niej i innych postaciach w książce UCIECZKA PO MIŁOŚĆ Ewy Pisarskiej.

Miłośnikom małych ojczyzn z Pomorza polecamy opracowanie Zofii Czarnowskiej WIEŚ PIECE w promieniu kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa z twórczością Moniki Wałaszewskiej w tle.

NASZE PUBLIKACJE

przejdź do księgarni »
Tu znajdziecie Państwo wszystkie publikacje naszego wydawnictwa
w kolejności ich pojawiania się: od najnowszej do najstarszej.
 •  
 • WYSZUKIWARKA: klawisz Control (Ctrl) + klawisz F
 •  

 • Pomorze wczoraj - dziś - jutro. Miasta i miasteczka pomorskie / Pommern gestern - heute - morgen. Pommersche Städte und Städtchen, red. Arleta Majewska, Stargard [Szczeciński] - Pruszcz Gdański, 2010
   
  Format:B5
  Liczba stron:392 czarno-białych z ilustracjami
  ISBN:978-83-61456-27-7, 978-83-61508-14-4
  Wydanie:miękkie

  Opis:

  FRAGMENTY TEKSTU "Od Redakcji":
  W roku 2008 Muzeum w Stargardzie obchodziło stulecie muzealnictwa w naszym mieście. Rok 2010 jest szczególnie ważny dla stargardzkich muzealników, bowiem świętujemy 50 lat istnienia naszej placówki. Niniejsza publikacja stanowi pokłosie konferencji naukowej pt. "Pomorze wczoraj - dziś - jutro. Miasta i miasteczka pomorskie", która odbyła się w dniach 4-5 czerwca 2009 roku w Stargardzkim Centrum Kultury. Honorowy patronat objął Prezydent Miasta Stargardu Szczecińskiego Pan Sławomir Pajor. Głównym organizatorem spotkania było Muzeum w Stargardzie, a współorganizatorem Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Podczas dwudniowych obrad swoje referaty wygłosiło ponad dwudziestu badaczy różnych dziedzin nauki. W niniejszej publikacji znalazły się artykuły dotyczące archeologii, historii, historii sztuki, literaturoznawstwa i językoznawstwa. Większość z prezentowanych prac ma charakter przyczynkarski i stanowi punkt wyjścia dla kolejnych badań oraz wytycza kierunek dalszych studiów.
 •  
 • Spis treści:
  •  
  • Od Redakcji - 9
  •  
  • Artykuły / Vorträge
  • Ulrich Müller, Die Seestädte in Pommern - Teil der hochmittelalterlichen Urbanisierung des Ostseeraumes / Miasta nadmorskie Pomorza jako część późnośredniowiecznego procesu urbanizacji wybrzeża Bałtyku - 13
  • Ernst Badstübner, Kościoły w mieście - znaczenie ich struktury architektonicznej w kształtowaniu przestrzeni śródmiejskiej / Kirchen in der Stadt - die Bedeutung ihrer Baugestalt für die innerstädtische Raumbildung - 31
  • Justyna Gralak, Nierzetelni rzemieślnicy i nieuczciwi kupcy? - oszustwa i fałszerstwa w miastach pomorskich w średniowieczu / Unehrliche Handwerker und betrügerische Kaufleute? - Betrug und Fälschung in den mittelalterlichen pommerschen Städten - 37
  • Marek Dworaczyk, Gryfice - stare czy nowe miasto nad Regą? Głos archeologa w dyskusji / Greifenberg - eine neue oder eine alte Stadt am Fluss Rega? Die Stellungnahme eines Archäologen - 51
  • Anna B. Kowalska, Moryń - archeologiczny przyczynek do dziejów średniowiecznego miasta / Mohrin - archäologischer Beitrag zur Geschichte der mittelalterlichen Stadt - 61
  • Beata Wywrot-Wyszkowska, Średniowieczne i wczesnonowożytne urządzenia wodociągowe w Kołobrzegu / Mittelalterliche und neuzeitige Wasserversorgungssysteme in Kolberg - 73
  • Barbara Ochendowska-Grzelak, Zmiany w krajobrazie miast pomorskich i próby jego ochrony w XIX i pierwszym trzydziestoleciu XX wieku / Veränderungen im Stadtbild der pommerschen Städte und die Versuche ihn zu schützen im 19. Jh. und im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts - 99
  • Burkhard Kunkel, "Wie nöthig die ausgezeichnete Beachtung von Denkmalenund deren Schutz jetzt wird" - von Alterthümersammlungen und Weltkulturerbe. Der Beitrag Stralsunds zur Bewahrung pommerscher Geschichte / "Wie nöthig die ausgezeichnete Beachtung von Denkmalen und deren Schutzjetzt wird" - o starożytnych zbiorach i światowym dziedzictwie kultury. Wkład Stralsundu w ochronę pomorskiej historii - 115
  • Wojciech Grobelski, Militarne dzieje Koszalina od średniowiecza do 1945 roku / Köslins Militärgeschichte vom Mittelalter bis 1945 - 133
  • Jolanta Aniszewska, Przedstawienia miasteczek dawnego powiatu szadzkiego na pocztówkach (przełom XIX/XX wieku-pierwsza połowa XX wieku) / Die Städtchen des ehemaligen Landkreises Saatzig (Szadzko) in Postkartenansichten (19./20. Jh. - 1. Hälfte des 20. Jhs.) - 201
  • Andrzej Mielcarek, Telefonia w Stargardzie przed 1914 rokiem / Telefonie in Stargard vor 1914 - 189
  • Petra Clemens, Zwangsarbeit polnischer Bürger in Stralsund. Zur Rekonstruktion einer Topographie / Praca przymusowa obywateli polskich w Stralsundzie. Rekonstrukcja topografii - 201
  • Piotr Tarnawski, Dr Jerzy Cieśla - jego działalność sportowa i naukowa / Dr. Jerzy Cieśla - seine Tätigkeit als Sportfunktionär und Wissenschaftler - 217
  • Andrzej Chludziński, Nazwy osobowe mieszkańców Kamienia Pomorskiego w "Liber beneficiorum Domus Corone Marie prope Rugenwold (1406-1528)" / Die Personennamen der Einwohner Cammins in "Liber beneficiorum Domus Corone Marie prope Rugenwold (1406-1528)" - 227
  • Jerzy Grzelak, Polskie nazewnictwo ulic w miastach Pomorza Zachodniego w latach 1945-1948 jako narzędzie oswajania przestrzeni kulturowej. Zarys problematyki na przykładzie wybranych ośrodków / Polnische Straßennamen in den westpommerschen Städten zwischen 1945-1948 als ein Werkzeug für die Domestizierung des Kulturraumes. Abriss der Problematik (am Beispiel der ausgewählten Städte) - 241
  • Bożena Stramek, Nazwy ulic Stargardu Szczecińskiego / Straßennamen in Stargard - 297
  •  
  • Miasto z perspektywy... / Die Stadt aus der Perspektive...
  • Tadeusz Białecki, Wspomnienia z moich wędrówek po Pomorzu Zachodnim w latach 1956-1960 / Erinnerungen an meine Wanderungen durch Westpommern in den Jahren 1956-1960 - 335
  • Adam M. Szymski, Trauma miast i miasteczek Pomorza 1939-1961 / Trauma der Städte und der Städtchen in Pommern 1939-1961 - 365
  • Wiesława M. Krupińska, Aktywizacja obszarów wiejskich i małych miast a regionalny produkt turystyczny / Revitalisierung der Kleinstädte und ländlicher Räume und das regionale touristische Produkt - 381