Jasne logo

ul. Nad Radunią 27
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 301 72 57, 606 44 39 28
biuro@wydawnictwo-jasne.pl
 Publikacje
 Aktualności

Niekonwencjonalne połączenie dawnych kaszubskich opowieści z losami współczesnych ludzi znajdziemy w książce Gabriela Oleszka LEGENDY KASZUBSKIE - spotkanie przeszłości z teraźniejszością.

Losy Eweliny, jej życiowe wybory i ich konsekwencje tworzą wciągającą opowieść o niej i innych postaciach w książce UCIECZKA PO MIŁOŚĆ Ewy Pisarskiej.

Miłośnikom małych ojczyzn z Pomorza polecamy opracowanie Zofii Czarnowskiej WIEŚ PIECE w promieniu kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa z twórczością Moniki Wałaszewskiej w tle.

NASZE PUBLIKACJE

przejdź do księgarni »
Tu znajdziecie Państwo wszystkie publikacje naszego wydawnictwa
w kolejności ich pojawiania się: od najnowszej do najstarszej.
 •  
 • WYSZUKIWARKA: klawisz Control (Ctrl) + klawisz F
 •  

 • "Zeszyty Naukowe PUNO", seria trzecia, nr 1, red. nacz. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Londyn, 2013
   
  Format:B5
  Liczba stron:200 z ilustracjami czarno-białymi
  ISBN:ISSN 2052-319X
  Wydanie:oprawa miękka

  Opis:

  Z przedmowy prof. Haliny Taborskiej, rektor PUNO w Londynie:
 • Nowe "Zeszyty" mają budować pomosty pomiędzy akademickim środowiskiem krajowym, naukowcami polskimi działającymi poza Polską oraz badaczami kraju osiedlenia. Pragną wspierać młodsze i najmłodsze pokolenia badaczy, w tym także doktorantów PUNO. Poczesne miejsce zajmują w nich badania dotyczące emigracji i migracji, przede wszystkim - ale nie tylko - polskiej. Są otwarte na problemy wielokulturowości i akulturacji.
 • Zeszyty wznowione po dziewięciu latach przerwy, pod nieco zmienioną nazwą: "Zeszyty Naukowe PUNO" (a zatem z dodanym skrótem nazwy uczelni), mają inny format - są rocznikiem uniwersyteckim, niezwiązanym bezpośrednio z pracą wydziałów czy instytutów.
 •  
 • Ze wstępu prof. Jolanty Chwastyk-Kowalczyk, redaktor naczelnej:
 • Oddajemy do rąk czytelników nowy tom "Zeszytów Naukowych Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie", nr 1, serii 3. Stanowi on kontynuację wcześniejszych przedsięwzięć najstarszego, a zarazem najmniejszego polskiego uniwersytetu poza krajem - PUNO w Londynie. Według zamierzeń, nowa edycja pisma ma prezentować naukowe badania i prace kadry akademickiej, doktorantów i absolwentów PUNO oraz osób współpracujących z tą placówką. Z założenia zatem obejmie szeroką paletę różnych dyscyplin naukowych. Periodyk będzie ukazywał się raz w roku.
 • Spis treści:
  •  
  • Przedmowa / Foreword - 9
  • Od Redakcji / From the Editorial Board - 11
  •  
  • ARTYKUŁY I ROZPRAWY / ARTICLES & ESSAYS
  • Dominik Kubicki
   Polonia i polskie emigracje od doby zaborów - wyzwaniem badawczym nad wychodźstwem i nad stanem cywilizacji Zachodu / The Polish Diaspora and Polish emigration since the partitions of Poland - a challenge for research on refugees and on the state of Western Civilisation - 15
   Krystyna Iglicka
   Powroty Polaków po 2004 roku: w pętli pułapki migracji / Return of migrating Poles after 2004: in the migratory loop trap - 33
   Grażyna Czubińska
   Seksturystyka jako tło motyw ów wchodzenia w relacje emocjonalne i związki intymne Polek z mężczyznami z innych obszarów kulturowych / Sex tourism as a back ground for reasons why Polish women enter into emotional and intimate relations with men from other cultural regions - 51
   Katarzyna Szczepaniak
   Doświadczenia akulturacyjne Polaków mieszkających we Włoszech, w Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych / The acculturation experiences of Poles living in Italy, the United Kingom and the United States - 67
   Magdalena Łużniak-Piecha
   Koszty psychologiczne pracy oraz Model Rozpędu jako strategia niwelowania kosztów. Opis koncepcji badawczej / Psychological costs of work and the Momentum Model as a strategy for cost levelling. Description of a research concept - 85
   Teresa Folga-Naidoo
   150 lat społeczności indyjskiej w Afryce Południowej / 150 years of the Indian community in South Africa - 103
   Magdalena Górka
   Osobowość Nauczyciela-Człowieka na podstawie sylwetki profesor doktor Janiny Heydzianki-Pilatowej / The Personality of the Teacher as Human Being, based on the profile of professor Janina Heydzianka-Pilatowa - 115
   Regina Wasiak-Taylor
   Czesław i Krystyna Bednarczykowie - wydawcy, drukarze, poeci / Czesław and Krystyna Bednarczyk - editors, printers, poets - 131
   Żaneta Steffek
   Edukacja przedszkolna w Anglii / Preschool education in England - 149
   Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
   Tematyka lwowska w polskie j prasie uchodźczej w Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej / Lviv themes in the Polish émigré press in the United States after World War II - 157
  •  
  • RECENZJE / REVIEWS
  • Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
   Oskar Stanisław Czarnik, W drodze do utraconej Itaki. Prasa, książki i czytelnictwo na szlaku Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (1940-1942) oraz Armii Polskie j na Wschodzie i 2. Korpusu (1941-1946) / On the road to lost Ithaca. Press, books and readers hip on the route of The Polis h Independent Carpathian Rifles Brigade (1940-1942), and the Polish Army in the East and the Second Polish Corps (1941-1946) - 177
   Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
   Joanna Pyłat, Friends of Poland. A Short History 1982-2009 - 181
   Joanna Pyłat
   Krzysztof A. Dorosz SJ, "Wiek dwudziesty - nasz dom". O twórczości Jerzego Mirewicza SJ / "The twentieth century - our home". On the works of Jerzy Mirewicz SJ - 185
  •  
  • SPRAWOZDANIA / REPORTS
  • Joanna Pyłat
   Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii i Republice Irlandii 1939-2011" / International conference "Polish education in Great Britain and the Republic of Ireland 1939-2011" - 193
  •