Jasne logo

ul. Nad Radunią 32
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 301 72 57, 606 44 39 28
biuro@wydawnictwo-jasne.pl
 Publikacje
 Aktualności

Ukazała się to kolejna biografia autorstwa Krzysztofa Kowalkowskiego: LEŚNICZY WŁADYSŁAW MIŁEK (1897-1945) - ŻYCIE I PRACA NA KOCIEWIU I ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ.

Z radością informujemy, że w ramach Konkursu Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej za lata 2019-2021 w Kościerzynie trzy wydane przez nas publikacje otrzymały nagrody i wyróżnienia: Zdzisława Drzewieckiego Oswajanie pustki, Dominiki Kraski 7 magicznych opowieści o Gdyni i Andrzeja Chludzińskiego Nazwy miejscowe powiatu nowodworskiego (woj. pomorskie). Ponadto Wydawnictwu JASNEMU jako jednemu z pięciu z największą liczbą nagrodzonych książek przyznano wyróżnienie. Pełna lista nagrodzonych i fotorelacja znajduje się TUTAJ.

Wydaliśmy publikację Renaty Teresy Korek PRACE POMORSKIE, CZĘŚĆ I: ETNOGRAFICZNA, zawierajacą 15 studiów na temat mniejszości etnicznych na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku.

NASZE PUBLIKACJE

przejdź do księgarni »
Tu znajdziecie Państwo wszystkie publikacje naszego wydawnictwa
w kolejności ich pojawiania się: od najnowszej do najstarszej.

Dzieje wsi pomorskiej , tom VI, red. Andrzej Chludziński i Radosław Gaziński. Dygowo - Szczecin - Pruszcz Gdański, 2007
 
Format:B5
Liczba stron:320 czarno-białych, 32 kolorowe
ISBN:978-83-61076-00-1, 978-83-917447-3-4
Wydanie:miękkie

Opis:
Publikacja zawierająca referaty wygłoszone podczas VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbyła się w dniach 25-27 maja 2007 roku w Kłopotowie (gmina Dygowo). Teksty poruszają rozmaite aspekty życia ludzkiego - można zatem wszechstronnie zapoznać się z codziennością mieszkańców pomorskich wsi - tym bardziej, że prezentowane treści reprezentują różne dziedziny nauki. Całość uzupełniona tabelami, mapkami oraz ilustracjami i barwnymi fotografiami.

Spis treści:
 • Wstęp
 • Vorwort
 • Foreword
 •  
 • I. Archeologia i historia
 • 1. Jacek Borkowski, Andrzej Kasprzak, Wyniki badań wykopalisk na stanowisku kultury pomorskiej w Miechęcinie z roku 2006
 • 2. Dariusz Wybranowski, Osadnictwo rycerskie i kolonizacja wiejska na obszarach dorzecza górnej Piany i ziemi dymińskiej w XIII wieku
 • 3. Ernst Schroeder, Zarys historyczny wsi i majątku szlacheckiego Kłopotowo do 1945 roku
 • 4. Marian Fryda, Osadnictwo okolic Rzeczenicy (pow. człuchowski) od XIV do XIX wieku
 • 5. Klaus-Dieter Kreplin, Migracja i założenia wsi na Pomorzu Środkowym i Pomorzu Gdańskim w XVI i w początkach XVII wieku
 • 6. Radosław Gaziński, Posiadłości ziemskie Darłowa w początkach XVIII wieku
 • 7. Andrzej Groth, Mieszkańcy wsi Półwyspu Helskiego w drugiej połowie XVIII wieku
 • 8. Agnieszka Chlebowska, Model rodziny szlacheckiej w majątku wiejskim na Pomorzu między wiekiem XVIII a początkiem XIX w świetle kronik rodzinnych
 • 9. Roman Drozd, Osadnictwo ludności ukraińskiej na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku
 • 10. Maciej Hejger, Przekazanie poniemieckich majątków rolnych władzom polskim przez Armię Radziecką w powiecie słupskim w latach 1945-1951
 • 11. Małgorzata Machałek, Warunki życia i pracy pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych na Pomorzu Zachodnim w latach pięćdziesiątych XX wieku w świetle materiałów archiwalnych
 • 12. Jacek Stawiany, Społeczno-gospodarcze przyczyny upadłości firm z terenów wiejskich na Pomorzu Gdańskim w latach 1990-1998
 •  
 • II. Etnografia i literaturoznawstwo
 • 13. Henryk Romanik, Żydowscy mieszkańcy wsi na Pomorzu w latach 1650-1945
 • 14. Hans-Udo Vogler, Pobożność i życie religijne na wsi na Pomorzu w XIX i XX wieku
 • 15. Maria Witek, Waldemar Witek, Tradycje regionalne w życiu mieszkańców Zdrojów - dzielnicy Szczecina. Cz. I: Procesy osadnicze po II wojnie światowej
 • 16. Maria Witek, Waldemar Witek, Tradycje regionalne w życiu mieszkańców Zdrojów - dzielnicy Szczecina. Cz. II: Rok obrzędowy
 • 17. Adela Kuik-Kalinowska, Mit Północy w rzeczywistości wiejskiej w ujęciu literackim
 • 18. Daniel Kalinowski, Odzyskiwanie Pomorza Środkowego (w pamiętnikach)
 •  
 • III. Językoznawstwo
 • 19. Andrzej Chludziński, Antroponimy równe nazwom wsi pomorskich w "Liber beneficiorum domus Corone Marie prope Rugenwold (1406-1528)", cz. I
 • 20. Małgorzata Magda-Czekaj, Historyczne nazwiska o genezie patronimicznej na Pomorzu (XVI-XVIII wiek)
 • 21. Jarosław Szuta, Niemieckie nazwiska mieszkańców parafii Jeleńcz w Borach Tucholskich (od końca XVI wieku do 1831 roku)
 • 22. Małgorzata Milewska-Stawiany, Nazwy miejscowe i terenowe jako świadectwo kultury materialnej i duchowej mieszkańców wsi ziemi tucholskiej
 • 23. Lucyna Warda-Radys, O zawołaniach na zwierzęta na Kociewiu
 • 24. Róża Wosiak-Śliwa, Kaszubskie nazwy przekąsek zimnych i gorących
 •  
 • IV. Krajoznawstwo
 • 25. Zbigniew Sobisz, Flora naczyniowa parków podworskich i cmentarzy gminy Ustronie Morskie
 •  
 • Kazanie pastora
 • Kazanie księdza
 •  
 • Informacja o autorach
 • Informacja o artystach
 • Zdjęcia