Jasne logo

ul. Nad Radunią 27
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 301 72 57, 606 44 39 28
biuro@wydawnictwo-jasne.pl
 Publikacje
 Aktualności

Niekonwencjonalne połączenie dawnych kaszubskich opowieści z losami współczesnych ludzi znajdziemy w książce Gabriela Oleszka LEGENDY KASZUBSKIE - spotkanie przeszłości z teraźniejszością.

Losy Eweliny, jej życiowe wybory i ich konsekwencje tworzą wciągającą opowieść o niej i innych postaciach w książce UCIECZKA PO MIŁOŚĆ Ewy Pisarskiej.

Miłośnikom małych ojczyzn z Pomorza polecamy opracowanie Zofii Czarnowskiej WIEŚ PIECE w promieniu kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa z twórczością Moniki Wałaszewskiej w tle.

NASZE PUBLIKACJE

przejdź do księgarni »
Tu znajdziecie Państwo wszystkie publikacje naszego wydawnictwa
w kolejności ich pojawiania się: od najnowszej do najstarszej.
 •  
 • WYSZUKIWARKA: klawisz Control (Ctrl) + klawisz F
 •  

 • Dzieje wsi pomorskiej / Geschichte des pommerschen Dorfes, tom IX, red. Andrzej Chludziński i Radosław Gaziński, Dygowo - Szczecin - Pruszcz Gdański, 2010
   
  Format:B5
  Liczba stron:328 czarno-białych z ilustracjami + 20 kolorowych
  ISBN:978-83-61508-20-5
  Wydanie:pierwsze, polsko-niemieckie, oprawa miękka

  Opis:
  W książce znajdują się referaty wygłoszone podczas IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Dzieje wsi pomorskiej", która odbyła się 21-23 maja 2010 roku w Kłopotowie (gmina Dygowo, pow. kołobrzeski). Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, toteż autorzy z Niemiec i Polski pokazali w swoich artykułach różne aspekty życia ludzkiego na Pomorzu w jego geograficznych i czasowych granicach. Teksty są wzbogacone tabelami, mapkami oraz ilustracjami i barwnymi fotografiami.

 •  
 • Spis treści:
  • Wstęp - 9
  • Vorwort - 11
  •  
  • I. Archeologia, historia / Archäologie, Geschichte
  • Marek Dworaczyk, Od "świętej góry" do ulicy Białoboki w Trzebiatowie. Niezwykła historia wzgórza białobockiego / Vom Heiligberg bis zu der Belbuckstraße in Trzebiatów (Treptow). Die außerordentliche geschichte des Belbuckhügels - 17
  • Andrzej Groth, Dobra rzucewsko-wejherowskie w świetle inwentarza z 1711 roku / Güter von Rzucewo (Rutzau) und Wejherowo (Neustadt) aufgrund des Inventarsverzeichnisses aus dem Jahre 1711 - 29
  • Aneta Heinrich, Der Verein zur Wahrung der Interessen der Grundbesitzer und zur Förderung des Wohlstands aller Volksklassen / Działalność Związku Ochrony Interesów Właścicieli Ziemskich i Wspierania Dobrobytu Wszystkich Klas Społecznych w okresie rewolucji 1848 roku - 43
  • Arkadiusz Rzepkowski, Struktura zawodowa ludności wiejskiej województwa pomorskiego w II Rzeczypospolitej / Berufliche Struktur der Dorfbevölkerung in der Pommerschen Wojewodschaft in der Zweiten Republik Polens - 53
  • Horst-Rüdiger Marten, Die Familie Marten in Degow (Dygowo) / Rodzina Martenów z Dygowa - 65
  • Uwe Witte, Das Leben in einem pommerschen Dorf unter Russen und Polen 1945-1950 / Życie na wsi pomorskiej pod rządami Rosjan i Polaków w latach 1945-1950 - 79
  • Tomasz Skonieczny, Z powojennych dziejów ówczesnej gminy Będzino (1945-1954) / Aus der Nachkriegsgeschichte der Gemeinde Będzino (Alt Banzin) (1945-1954) - 93
  • Renata Teresa Korek, Adaptacja czy asymilacja? Jak pomorska wieś Gorzysław stała się nowym domem dla osadników z Akcji "Wisła" / Adaptation oder Assimilation? Wie ein pommersches Dorf Gorzysław (Arnsberg) bei Trzebiatów (Treptow) zu einem neuen Zuhause für die Ansiedler von der Aktion "Wisła" wurde - 109
  • Katarzyna Woniak, Obraz dworków rodziny von Borcke w Lesięcinie i Kąkolewicach w polskim i niemieckim piśmiennictwie historycznym / Das Bild der Gutshäuser von der Familie Borck in Kąkolewice (Kankelfitz) und Lesięcin (Lessenthin) im Polnischen und Deutschen Schrifttum - 125
  •  
  • II. Literaturoznawstwo, etnografia / Literaturwissenschaft, Ethnografie
  • Jowita Kęcińska-Kaczmarek, Czym zajmowali się mieszkańcy średniowiecznych osad pomorskich (w literackim ujęciu L. Bądkowskiego, J. B. Rychlińskiego, W. J. Grabskiego, K. Kaczmarka) / Womit beschäftigten sich Einwohner der pommerschen Ansiedlungen im Mittelalter (in der literarischen Fassung von W. J. Grabski, L. Bądkowski, K. Kaczmarek, J. B. Rychliński) - 141
  • Henryk Romanik, O XVII-wiecznym pastorze-poecie ze Strzepowa / Über den im 19. Jahrhundert Lebenden Pastor und Dichter aus Strzepowo (Strippow) - 151
  • Hanna M. Łopatyńska, O wieszczych, leczeniu róży i sprzedawaniu prosiaków. Życie codzienne na pomorskiej wsi w materiałach archiwum folklorystycznego Muzeum Etnograficznego w Toruniu / Über Künder, Rosenheilung und Ferkelverkauf. Das Alltagsleben auf dem Pommerschen Dorf in den Sammlungen vom Volkskunstarchiv des Ethnografischen Museums in Toruń (Thorn) - 155
  • Aneta Lewińska, Wieś w pomorskich elementarzach z czasów zaborów / Das Dorf in den pommerschen Fibeln aus der Zeit Teilung Polens - 165
  • Klaus Hammer, Kummerow im Bruch hinterm Berge. Ein pommersches Dorf als Stoffgrundlageim literarischen Schaffen von Ehm Welk / Kummerow na moczarach za górą. Pomorska wieś jako podstawa w twórczości literackiej Ehma Welka - 181
  • Joanna Flinik, Der ländliche Raum in Helene Blum-Gliewes Roman Kaschubenbraut / Przestrzeń wiejska w powieści Helene Blum-Gliewe Kaszubska panna młoda - 191
  • Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Obraz wsi pomorskiej w literaturze wspomnieniowej potomków szlachty pruskiej po 1945 roku / Das Bild des pommerschen Dorfes in den autobiographischen Schriften der Nachkommen des preußischen Adels nach 1945 - 197
  • Katarzyna Rybarczyk, Historia zasiedlenia wsi Gosław po 1945 roku oraz kształtowanie się tożsamości jej mieszkańców / Geschichte der Besiedlung des Dorfes Gosław (Gützlaffshagen) nach 1945 und Identitätsgestaltung seiner Einwohner - 209
  •  
  • III. Językoznawstwo / Sprachwissenschaft
  • Andrzej Chludziński, Antroponimy równe nazwom wsi pomorskich w "Liber beneficiorum Domus Corone Marie prope Rugenwold (1406-1528)", cz. IV: Kobelow - Kurow / Die den pommerschen Dorfsnamen gleichen Anthroponyme in "Liber beneficiorum Domus Corone Marie prope Rugenwold (1406-1528)",Teil IV: Kobelow - Kurow - 227
  • Małgorzata Klinkosz, Pomorskie odmiejscowe nazwiska na -ski pochodzące od nazw miejscowości będących królewszczyznami lub włościami książąt / Pommersche Familiennamen mit -ski, die von den Namen der Dörfer stammen, die Kronländer oder Fürstengüter waren - 239
  • Lidia B. Sudakiewicz, Nazwiska zależnościowe mieszkańców ziemi złotowskiej (XVI-XIX wiek) / Abhängigkeitsnamen der Einwohner des Flatower Landes vom 16. bis zum 19. Jahrhundert - 251
  • Lucyna Warda-Radys, Nazwy zwierząt w XVII-wiecznych inwentarzach biskupstwa chełmińskiego / Namen von Tieren und Anbaupflanzenin den Inventarverzeichnissen des Bistums Chełm (Kulm) aus dem 17. Jahrhundert - 263
  •  
  • IV. Architektura, historia sztuki, krajoznawstwo / Architektur, Kunstgeschichte, Landeskunde
  • Zbigniew Sobisz, Flora naczyniowa parków wiejskich gminy Siemyśl / Gefässflora der Dorfparks in der Gemeinde Siemyśl (Simötzel) - 279
  • Maria Witek, Waldemar Witek, Zespoły folwarczne w gminie Gościno - charakterystyka układów przestrzennych i budownictwa / Vorwerksbauten in der Gemeinde Gościno (Gr. Jestin) - Charakteristik des Raumsystems und des Bauwesens - 295
  • Krzysztof Biełooki, Młyny i wiatraki w gminie Dygowo / Mühlen und Windmühlen in der Gemeinde Dygowo (Degow) - 321
  •  
  • Informacja o autorach / Auskunft über Autoren - 337
  •  
  • Migawki z konferencji / Streiflichter aus der Konferenz - 341
  •