Jasne logo

ul. Nad Radunią 27
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 301 72 57, 606 44 39 28
biuro@wydawnictwo-jasne.pl
 Publikacje
 Aktualności

Niekonwencjonalne połączenie dawnych kaszubskich opowieści z losami współczesnych ludzi znajdziemy w książce Gabriela Oleszka LEGENDY KASZUBSKIE - spotkanie przeszłości z teraźniejszością.

Losy Eweliny, jej życiowe wybory i ich konsekwencje tworzą wciągającą opowieść o niej i innych postaciach w książce UCIECZKA PO MIŁOŚĆ Ewy Pisarskiej.

Miłośnikom małych ojczyzn z Pomorza polecamy opracowanie Zofii Czarnowskiej WIEŚ PIECE w promieniu kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa z twórczością Moniki Wałaszewskiej w tle.

NASZE PUBLIKACJE

przejdź do księgarni »
Tu znajdziecie Państwo wszystkie publikacje naszego wydawnictwa
w kolejności ich pojawiania się: od najnowszej do najstarszej.
 •  
 • WYSZUKIWARKA: klawisz Control (Ctrl) + klawisz F
 •  

 • Paulina Prędotka, PUBLIC RELATIONS. DŁUGOFALOWA KOMUNIKACJA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW TURYSTYCZNYCH, seria "Prace Naukowe" nr 7, Pruszcz Gdański, 2020
   
  Format:B5
  Liczba stron:334 z ilustracjami czarno-białymi
  ISBN:978-83-65703-36-1
  Wydanie:pierwsze, oprawa miękka

  Opis:

  Ze wstępu:
 • Biura podróży, będące podmiotami rozważań w tej pracy, pojawiły się jako wyspecjalizowane jednostki przedsiębiorstw turystycznych w połowie XIX wieku. Od tego czasu obserwuje się ich nieustanny rozwój. Wzrost znaczenia turystyki w różnych sferach gospodarki spowodował nastawianie się firm na osiąganie wyników efektywnych ekonomicznie. W biurach podróży, funkcjonujących na silnie turbulentnym rynku, istnieje konieczność doboru zróżnicowanych form promocji. W dobie zauważalnego przesytu tradycyjną reklamą przedsiębiorstwa poszukują innych sposobów sprzyjających pozyskiwaniu społecznej akceptacji i dostarczaniu rzetelnych informacji o firmie. Zjawisko to warunkuje prowadzenie działań z zakresu public relations. Konkurowanie ceną nie zapewnia wystarczającej przewagi w długiej perspektywie czasowej. Touroperatorzy podejmują niekiedy niekonwencjonalne kroki, upatrując realizacji swoich celów w prowadzeniu działań public relations, dzięki czemu systematycznie zwiększają swój udział w rynku.
 • Wśród zadań public relations widnieje troska o reputację firmy. Pozytywny wizerunek jest niewątpliwie cennym kapitałem. W jaki sposób przekłada się na zaufanie grup wewnętrznych i zewnętrznych przedsiębiorstw turystycznych? Czy dynamizuje proces sprzedaży oferowanych usług? Brak kompleksowych studiów i opracowań ujmujących tę problematykę uzasadnia wybór tematu rozprawy. Rozproszone informacje na ten temat, będące często tylko przyczynkami, dowodzą, że istnieje potrzeba przeprowadzenia rzeczowych, rzetelnych i kompleksowych badań nad działaniami public relations, wykorzystywanymi przez największe biura podróży w Polsce.
 • Głównym celem rozprawy jest przedstawienie, analiza i ocena działań public relations największych touroperatorów w Polsce, w tym zdobycie wiedzy na temat ich gotowości do recepcji dostępnych rozwiązań, przekładającej się na aktywność zakupową świętokrzyskich konsumentów przedsiębiorstw turystycznych.
 • Z recenzji dr. hab. Michała Gajlewicza:
 • W pracy nie dziwi to, że Autorka wybrała public relations jako dziedzinę ukierunkowującą analizę biur podróży. Głównie dwa czynniki powodują taki wybór. Po pierwsze public relations jest dziedziną bardzo rozbudowaną, mającą wiele narzędzi. Ponadto dziedzina ta pozwala nie tylko na oddziaływanie na potencjalnych i aktualnych klientów, lecz również na pracowników firm, na personel wewnętrzny. Wynika to z tego, że firmy turystyczne muszę dbać o dwa kierunki komunikacji - skierowane na zewnątrz, mające na celu pozyskiwanie nowych klientów, jak też działania mający utrwalać związek z klientami, którzy już mieli do czynienia z usługami danej firmy. Drugim kierunkiem, o którym firma nie może zapominać, są relacje z pracownikami, z personelem wewnętrznym firmy. Z badania wynika, że dla bardzo wielu klientów to istotne źródło informacji o usługach, kiedy informacje pozyskuje się w sposób elastyczny z uwzględnieniem zainteresowań klientów.
 • Z recenzji prof. dr. hab. Jerzego Olędzkiego:
 • Autorka w części podsumowującej badania wskazuje, że pozytywnie zweryfikowała główną hipotezę badawczą zakładającą, że public relations to proces długofalowy, o powtarzających się cyklach, umożliwiający największym biurom podróży w Polsce dwukierunkową komunikację z potencjalnymi klientami. Odgrywa istotną rolę w kreowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw turystycznych, prowadzi do realizacji zamierzeń, skłania również świętokrzyskich konsumentów biur podróży do podejmowania decyzji zakupowych.
 • Spis treści:
  •  
  • Wstęp - 9
  • Podziękowania - 18
  •  
  • Rozdział 1. Public relations w budowie długofalowej komunikacji wspierającej rozwój przedsiębiorstw - 19
  • 1.1. Ujęcia definicyjne public relations - 19
  • 1.2. Cele public relations - 31
  • 1.3. Budżetowanie kampanii public relations - 37
  •  
  • Rozdział 2. Biuro podróży jako przedsiębiorstwo turystyczne będące podmiotem działań public relations na rynku turystycznym - 43
  • 2.1. Biuro podróży w typologii przedsiębiorstw turystycznych - 43
  • 2.2. Miejsce produktu turystycznego w marketingu biur podróży - 49
  • 2.3. Konsumenci produktu turystycznego jako odbiorcy działań public relations - 54
  • 2.4. Potencjał personelu w konkurencyjności biur podróży - 61
  •  
  • Rozdział 3. Wybrane sfery zadaniowe public relations w kreowaniu pozytywnego wizerunku firm - 71
  • 3.1. Relacje z mediami jako zasadniczy element kreowania wizerunku firmy - 77
  • 3.1.1. Formy współpracy z dziennikarzami - 79
  • 3.1.2. Monitoring mediów - 86
  • 3.2. Sytuacja kryzysowa - szansa czy zagrożenie? - 87
  • 3.3. Internet w służbie public relations - 96
  • 3.4. Wszystko zaczyna się w domu, czyli istota wewnętrznego public relations - 104
  • 3.4.1. Narzędzia komunikacji wewnętrznej - 105
  • 3.5. Wydawnictwa własne - źródło informacji o firmie - 111
  • 3.6. Budowa przewagi konkurencyjnej na podstawie tożsamości organizacji - 114
  • 3.6.1. Wizualny i pozawizualny system identyfikacji - 116
  • 3.7. Wydarzenia jako skuteczne narzędzie realizacji celów public relations - 120
  • 3.8. Społeczna odpowiedzialność biznesu a filozofia działania przedsiębiorstw - 123
  • 3.9. Sponsoring jako uzupełniająca inicjatywa uznania społecznego - 129
  • 3.10. Lobbing w długofalowej polityce public relations firmy - 134
  •  
  • Rozdział 4. Charakterystyka największych biur podróży w Polsce - 141
  • 4.1. Coral Travel Poland Sp. z o.o. - 154
  • 4.2. Grecos Holiday Sp. z o.o. - 157
  • 4.3. Nowa Itaka Sp. z o.o. - 160
  • 4.4. Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o.o. - 164
  • 4.5. Rainbow Tours S.A. - 167
  • 4.6. TUI Poland Sp. z o.o. - 172
  •  
  • Rozdział 5. Identyfikacja działań public relations prowadzonych przez największe biura podróży w Polsce - 179
  • 5.1. Metodologia badań własnych - 179
  • 5.1.1. Problematyka badań - 179
  • 5.1.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze - 180
  • 5.1.3. Organizacja i przebieg badań - 180
  • 5.2. Wyniki badań przeprowadzonych wśród największych biur podróży w Polsce - 181
  • 5.2.1. Wnioski z badania pilotażowego - 182
  • 5.3. Podsumowanie - 203
  •  
  • Rozdział 6. Badania konsumentów rynku świętokrzyskiego w kontekście public relations biur podróży - 209
  • 6.1. Metodologia badań własnych - 209
  • 6.1.1. Problematyka badań - 209
  • 6.1.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze - 210
  • 6.1.3. Narzędzia weryfikacji danych - 213
  • 6.1.4. Organizacja i przebieg badań - 214
  • 6.2. Wyniki badań przeprowadzonych wśród konsumentów biur podróży rynku świętokrzyskiego - 218
  • 6.2.1. Wnioski z obserwacji nieuczestniczącej - 218
  • 6.2.2. Wnioski z badania ankietowego - 222
  • 6.3. Podsumowanie badań - 261
  •  
  • Zakończenie - 265
  • Public relations. Long-term communication supporting the development of tourist enterprises. Summary - 275
  •  
  • Bibliografia - 277
  • Wykaz ilustracji, tabel i wykresów - 295
  • Aneksy - 299
  • Załącznik 1. Badanie pilotażowe do rozprawy doktorskiej - 299
  • Załącznik 2. Wyniki badania pilotażowego - 308
  • Załącznik 3. Badanie ankietowe konsumentów rynku świętokrzyskiego - 325
  • Indeks osobowy - 327
  •