Jasne logo

ul. Nad Radunią 32
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 301 72 57, 606 44 39 28
biuro@wydawnictwo-jasne.pl
 Publikacje
 Aktualności

Ukazała się to kolejna biografia autorstwa Krzysztofa Kowalkowskiego: LEŚNICZY WŁADYSŁAW MIŁEK (1897-1945) - ŻYCIE I PRACA NA KOCIEWIU I ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ.

Z radością informujemy, że w ramach Konkursu Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej za lata 2019-2021 w Kościerzynie trzy wydane przez nas publikacje otrzymały nagrody i wyróżnienia: Zdzisława Drzewieckiego Oswajanie pustki, Dominiki Kraski 7 magicznych opowieści o Gdyni i Andrzeja Chludzińskiego Nazwy miejscowe powiatu nowodworskiego (woj. pomorskie). Ponadto Wydawnictwu JASNEMU jako jednemu z pięciu z największą liczbą nagrodzonych książek przyznano wyróżnienie. Pełna lista nagrodzonych i fotorelacja znajduje się TUTAJ.

Wydaliśmy publikację Renaty Teresy Korek PRACE POMORSKIE, CZĘŚĆ I: ETNOGRAFICZNA, zawierajacą 15 studiów na temat mniejszości etnicznych na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku.

NASZE PUBLIKACJE

przejdź do księgarni »
Tu znajdziecie Państwo wszystkie publikacje naszego wydawnictwa
w kolejności ich pojawiania się: od najnowszej do najstarszej.

Mała ojczyzna wobec wielokulturowej Europy, red. Grażyna Różańska, Pruszcz Gdański - Słupsk, 2013
 
Format:B5
Liczba stron:350 z ilustracjami czarno-białymi
ISBN:978-83-61508-49-6
Wydanie:pierwsze, oprawa miękka

Opis:

Z recenzji prof. Jowity Kęcińskiej-Kaczmarek:
 • Idea zjednoczonej Europy - to wizja Europy bogatej swymi regionami, bogatej swą różnorodnością i jednocześnie jednością! Tak jawi się też plon publikacji związanej z małymi ojczyznami - w ogromnym bogactwie. W bogactwie różnorodnych wypowiedzi pokazujących osobowości uczonych, którzy nad tematem chcieli się schylić, zbadać go, pokazać innym.
 • W bogactwie postaci - ludzi kultury, którzy stali się tematem tych wypowiedzi.
 • W bogactwie miejsc, jakie zalśniły na zarysowanej tu mapie polskiego kręgu kulturowego.
 • Są tu prezentowani literaturoznawcy, językoznawcy, dydaktycy.
 • Są pokazane postacie ludzi pióra (poeci, pisarze), ludzi szeroko pojętej kultury.
 • Są ukazane ciekawe zjawiska językowe ujawniające bogactwo powiązań różnych małych ojczyzn.
 • Pokazywane są problemy dzieci, młodzieży, dorosłych, a związane z poszukiwaniem własnej tożsamości.
 • Pokazywane są różne regiony i ich mieszkańcy - a więc gospodarze części Pomorza, czyli Kaszubi. Ale jest Litwa ze swymi Polakami (i swym szkolnictwem), Żmudź, jest literackie Soplicowo, Karkonosze, Śląsk, Ziemia Cieszyńska i... Kornwalia, Beskidy i (Ojco)Wizna, Sandomierz i Łódź...
 • Spis treści:
  •  
  • Wstęp - 7
  •  
  • Grażyna Różańska
   Dom i Pamięć - dwa oblicza małej ojczyzny w "Domu Małgorzaty" Ewy Kujawskiej - 9
   Kordian Bakuła
   "OjcoWizna" w poemacie "Golgota" Leszka Bakuły - 21
   Agata Kucharska-Babula
   Andrzej Listwan - człowiek renesansu z Podkarpacia - 31
   Małgorzata Gajak-Toczek
   Poezja w szarym mieście - Łódź oczami Mariana Piechala - 45
   Ewa Joanna Marczak
   "Ziemia cieszyńska, ojczyzna bibliofilów" i Kornwalia "kraj romantyczny, staroświecki i wspaniały", czyli małe ojczyzny Zofii Kossak - 67
   Jadwiga Sebesta, Eugeniusz Szymik
   Symboliczna tożsamość twórcy na przykładzie człowieka bez ziemi - Maxa Taua (1897-1976) - 79
   Andrzej Baranow
   Kategoria "małej ojczyzny" w kontekście komparatystycznym. Aspekt litewski - 91
   Anna Gostomska
   Kultura antyczna w wyobraźni poetyckiej Kaspra Miaskowskiego - 99
   Janusz Waligóra
   Mała ojczyzna pamięci. Uobecnianie nieobecnego w "Drzwiach" Tadeusza Różewicza - 115
   Katarzyna Wądolny-Tatar
   "Lokalne" i "światowe" jako obszary ładu społeczno-przestrzennego w trylogii "Spłowiałe lata" Janiny Barbary Górkiewiczowej - 133
   Piotr Kołodziej
   Galeria w Soplicowie albo powrót do domu w rodzinnej Europie - 153
   Anna Łozowska-Patynowska
   Syndrom "barokowości" w dobie międzywojennej wielokulturowości - 171
   Henryk Gradkowski
   Z kultu małych ojczyzn. Początki polskiego ruchu literackiego w regionie Karkonoszy - 185
   Jan Turkiel
   Miasto jak człowiek i jego wrogowie w Lamentacjach Jeremiasza - 197
   Aleksandra Stolarczyk
   "Kto ty jesteś?" - literatura a problem identyfikacji topograficzno-kulturowej w edukacji polonistycznej - 201
   Ewa Ogłoza
   O kilku ogrodach w "mieście ogrodów" (refleksje dydaktyka literatury) - 211
   Andrzej Chludziński
   Folder o Soplicowie - połączenie klasyki ze współczesnością w duchu multimedialnym - 231
   Ewelina Pich
   Wschodnioeuropejski barbarzyńca w ogrodzie kultury europejskiej. Recepcja twórczości Zbigniewa Herberta wśród uczniów Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku - 239
   Romuald Naruniec
   Literackie podróże w szkole polskiej na Litwie. Z małej ojczyzny do Europy czy Utopii? - 251
   Dorota Karkut
   Historia zobowiązuje. Uczniowskie spojrzenie na Sandomierz - 259
   Karolina Keler
   Rola tradycji i wierzeń kaszubskich w nauczaniu języka kaszubskiego w Słupsku - 279
   Justyna Pomierska
   Nauczanie języka kaszubskiego w dobie powszechnej globalizacji i uniwersalizacji - 289
   Barbara Mitrenga
   Ślady historii osadniczej w polskich nazwach miejscowych - 301
   Zofija Babickiene
   Zapożyczenia z języków słowiańskich w gwarze żmudzkiej - 313
   Jarosław Szuta
   Kociewie jako mała ojczyzna na tle Pomorza - 321
  •  
  • Bibliografia - 331
  •