Jasne logo

ul. Nad Radunią 27
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 301 72 57, 606 44 39 28
biuro@wydawnictwo-jasne.pl
 Publikacje
 Aktualności

Niekonwencjonalne połączenie dawnych kaszubskich opowieści z losami współczesnych ludzi znajdziemy w książce Gabriela Oleszka LEGENDY KASZUBSKIE - spotkanie przeszłości z teraźniejszością.

Losy Eweliny, jej życiowe wybory i ich konsekwencje tworzą wciągającą opowieść o niej i innych postaciach w książce UCIECZKA PO MIŁOŚĆ Ewy Pisarskiej.

Miłośnikom małych ojczyzn z Pomorza polecamy opracowanie Zofii Czarnowskiej WIEŚ PIECE w promieniu kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa z twórczością Moniki Wałaszewskiej w tle.

NASZE PUBLIKACJE

przejdź do księgarni »
Tu znajdziecie Państwo wszystkie publikacje naszego wydawnictwa
w kolejności ich pojawiania się: od najnowszej do najstarszej.
 •  
 • WYSZUKIWARKA: klawisz Control (Ctrl) + klawisz F
 •  

 • Adam Górski, Zabezpieczenie roszczeń z zakresu nieuczciwej konkurencji, seria "Prace Naukowe" nr 1, Pruszcz Gdański, 2015
   
  Format:B5
  Liczba stron:190 czarno-białych
  ISBN:978-83-61508-75-5
  Wydanie:pierwsze, oprawa miękka

  Opis:

  Z recenzji prof. dr hab. Ewy Nowińskiej:
 • Zagadnienia związane z postępowaniem zabezpieczającym są niezwykle istotne w szczególności w świetle nowelizacji z 2004 roku. Wskazana nowelizacja dokonała przebudowy postępowania zabezpieczającego oraz uchyliła artykuł 21 ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który przewidywał pewne odmienności postępowania zabezpieczającego z uwagi na charakter spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji. Tym samym obecnie zabezpieczenie roszczeń w tych sprawach udzielane jest w oparciu o ogólne zasady postępowania zabezpieczającego. Autor dokonał więc analizy przepisów regulujących postępowanie zabezpieczające z punku widzenia roszczeń z zakresu nieuczciwej konkurencji oraz odpowiada na pytanie, czy obecna regulacja zapewnia dostateczną ochronę prawną podmiotom występującym z takimi roszczeniami.
 • Spis treści:
  •  
  • Wprowadzenie - 9
  •  
  • Rozdział I. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  • 1. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji - zagadnienia ogólne - 15
  • 2. Podmiotowy zakres ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - 19
  • 3. Przedmiotowy zakres ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - 22
  • 4. Sytuacja prawna zagranicznych osób fizycznych i prawnych - 28
  • 5. Postępowanie zabezpieczające w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - 33
  • 6. Materialnoprawna ochrona praw podmiotowych - ogólna charakterystyka roszczeń - 36
  •  
  • Rozdział II. Przesłanki, warunki zabezpieczenia
  • 1. Postępowanie zabezpieczające - zagadnienia ogólne - 43
  • 2. Przesłanki, warunki zabezpieczenia - zagadnienia ogólne - 47
  •  
  • Rozdział III. Legitymacja procesowa
  • 1. Zagadnienia ogólne - 77
  • 2. Legitymacja czynna do złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia wynikająca z Kodeksu postępowania cywilnego - 78
  • 3. Legitymacja czynna do złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia wynikająca z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - 79
  • 4. Legitymacja bierna w zakresie wniosku o udzielenie zabezpieczenia wynikająca z Kodeksu postępowania cywilnego - 80
  • 5. Legitymacja bierna w zakresie wniosku o udzielenie zabezpieczenia wynikająca z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - 80
  • 6. Podsumowanie - 81
  •  
  • Rozdział IV. Właściwość sądu
  • 1. Zagadnienia ogólne - 83
  • 2. Wydanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie - 85
  • 3. Wydanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia w toku sprawy - 99
  • 4. Skutki naruszenia właściwości sądu - 100
  • 5. Sprawy rozpoznawane w postępowaniu gospodarczym - 104
  •  
  • Rozdział V. Postępowanie w przedmiocie zabezpieczenia
  • 1. Wszczęcie postępowania - 109
  • 2. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia - 112
  • 3. Rozpoznanie wniosku i skład sądu - 122
  • 4. Treść postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia - 125
  • 5. Uchylenie, zmiana, upadek postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia - 126
  • 6. Doręczenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia - 139
  • 7. Wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia - 141
  • 8. Koszty postępowania zabezpieczającego - 145
  • 9. Naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia - 148
  • 10. Wyrok sądu pierwszej instancji jako tytuł zabezpieczenia - 155
  •  
  • Rozdział VI. Postępowanie zabezpieczające przed sądem polubownym
  • 1. Zagadnienia ogólne - 157
  • 2. Właściwość sądu polubownego i skutki jej naruszenia - 161
  • 3. Naprawienie szkody powstałej w wyniku zastosowania zarządzonego tymczasowego środka zabezpieczającego - 162
  • 4. Koszty postępowania zabezpieczającego - 162
  •  
  • Uwag i końcowe - 165
  •  
  • Wykaz skrótów - 169
  •  
  • Bibliografia - 171
  •