Jasne logo

ul. Nad Radunią 27
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 301 72 57, 606 44 39 28
biuro@wydawnictwo-jasne.pl
 Księgarnia
 Aktualności

Jest już szósta część z serii POMORZANIE ZNANI I NIEZNANI, w której autorzy opisali pięć kolejnych ciekawych postaci.

Niekonwencjonalne połączenie dawnych kaszubskich opowieści z losami współczesnych ludzi znajdziemy w książce Gabriela Oleszka LEGENDY KASZUBSKIE - spotkanie przeszłości z teraźniejszością.

Losy Eweliny, jej życiowe wybory i ich konsekwencje tworzą wciągającą opowieść o niej i innych postaciach w książce UCIECZKA PO MIŁOŚĆ Ewy Pisarskiej.

KSIĘGARNIA

przejdź do naszych publikacji »
Na tej zakładce znajdują się nowe książki, które oferujemy do sprzedaży.
Są to zarówno publikacje z naszego wydawnictwa, jak i zaprzyjaźnionych oficyn.
Ich wspólną cechą jest to, że są nieużywane. A użyć ich warto!
 •  
 • WYSZUKIWARKA: klawisz Control (Ctrl) + klawisz F
 •  

 • NADODRZAŃSKIE SPOTKANIA Z HISTORIĄ 2014. II Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa, Mieszkowice, 25 kwietnia 2014 r. / TREFFEN MIT DER GESCHICHTE AN DER ODER 2014. 2. Deutsch-Polnische Wissenschaftliche Konferenz, Mieszkowice (Bärwalde Nm.), 25. April 2014, materiały pod redakcją Andrzeja Chludzińskiego / Materialien unter der Redaktion von Andrzej Chludziński, Pruszcz Gdański - Mieszkowice, 2014
   
  Format:B5
  Liczba stron:386 z ilustracjami czarno-białymi i kolorowymi
  ISBN:978-83-61508-63-2
  Wydanie:pierwsze, oprawa miękka
  Cena:44 zł
  Liczba sztuk:      

  Opis:

  Z okładki / von dem Umschlag:
 • Niniejszy tom zawiera artykuły z drugiej edycji konferencji, której uczestnicy zajmowali się różnymi aspektami historii ziem leżących nad Odrą. Mamy tu więc spojrzenie archeologiczne - zarówno szersze, jak i syntetyczne; są artykuły traktujące o historii - problemowo, także w kontekście współczesności, oraz konkretnie, o czasach wojny trzydziestoletniej z wątkiem Mieszkowic i o propagandzie prasowej z czasów NRD; znajdziemy omówienie nazewnictwa miejscowego kolejnej gminy nadodrzańskiej; jest także tematyka architektoniczna - zajmująca się elementami mało widocznymi, niemniej podstawowymi dla konstrukcji budynku, także w ujęciu dziejowym, oraz dzisiejszym stanem budownictwa ryglowego w tej części kraju; wreszcie zagadnienia militarne, związane z II wojną światową, w odniesieniu do działań w jej końcowym etapie, w ciekawym spojrzeniu ze strony niemieckiej, oraz w aspekcie dzisiejszym - upamiętniania tych, którzy wówczas umożliwiali przeprawę przez Odrę.
 •  
 • Dieser Band umfasst Artikel aus der zweiten Herausgabe der Konferenz, deren Teilnehmer sich mit verschiedenen Aspekten der Geschichte von dem an der Oder liegenden Land befassten. Wir haben hier also einen archäologischen Blick - sowohl einen breiten, als auch einen synthetischen; es gibt auch problematisch über die Geschichte handelnde Artikel, sowie solche im Kontext der Gegenwart, als auch konkrete, über die Zeit des Dreißigjährigen Krieges mit Bärwalde im Vordergrund und über die Pressepropaganda in der Zeit der DDR; man findet hier auch die Besprechung der Ortsnamengebung der nächsten Gemeinde an der Oder; es gibt auch architektonische Thematik - die sich mit wenig sichtbaren, aber für die Gebäudekonstruktion grundsätzlichen Elementen, auch in der geschichtlichen Fassung, sowie mit dem heutigen Zustand des Fachwerkbauwesens in diesem Teil des Staates beschäftigt; endlich gibt es hier militärische, mit dem II Weltkrieg verbundene Fragen, in Bezug auf die Handlungen in seiner letzten Etappe, in einer interessanten Fassung von der deutschen Seite, sowie im heutigen Aspekt - zum Gedächtnis an alle, die damals den Übergang über die Oder ermöglichten.
 •  
 • Spis treści:
   [Wszystkie teksty w całości tłumaczone / Alle Texte im Ganzen übersetzt]
  •  
  • Wstęp - 7
  • Vorwort - 8
  • Od redaktora - 9
  • Vom Herausgeber - 10
  •  
  • Bartłomiej Rogalski
  • Stan badań nad grupą lubuską - 11
  • Forschungszustand über die Lebuser Gruppe - 27
  • Hauke Jöns, Martina Karle, Sebastian Messal
  • Frühmittelalterliche Häfen zwischen Wismar Bucht und Danziger Bucht - neue Forschungen zur Struktur mittelalterlicher Hafenanlagen an der südwestlichen Ostseeküste. Ein Vorbericht - 43
  • Wczesnośredniowieczne porty pomiędzy Zatoką Wismarską a Zatoką Gdańską - nowe badania nad strukturą średniowiecznych założeń portowych na południowo-zachodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Raport wstępny - 59
  • Paweł Migdalski
  • Kilka refleksji o historycznej edukacji regionalnej Nadodrza - 73
  • Einige Reflexionen über die historische Regionalbildung des Gebiets an der Oder - 88
  • Grzegorz Jacek Brzustowicz
  • Alians mieszkowicki z 1631 roku - 105
  • Vertrag von Bärwalde aus dem Jahr 1631 - 125
  • Gerd-Ulrich Herrmann
  • Die Pioniersicherstellung der 1. Polnischen Armee zur Überwindung der Oder im April 1945 - 141
  • Zabezpieczenia saperskie 1. Armii Wojska Polskiego przepraw y przez Odrę w kwietniu 1945 roku - 159
  • Tomasz Ślepowroński
  • Od negacji do adoracji. Obraz Odry jako granicy pokoju w propagandzie prasowej północnych obszarów NRD w latach 1945-1952 - 171
  • Von der Verneinung zur Verehrung. Das Oder-Bild als Friedensgrenze in der Pressepropaganda der nördlichen Gebiete der DDR in den Jahren 1945-1952 - 189
  • Andrzej Chludziński
  • Nazwy miejscowe gminy Cedynia - 205
  • Ortsnamen der Gemeinde Cedynia - 243
  • Maciej Płotkowiak
  • Więźby dachowe średniowiecznych kościołów z terenu Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej na wybranych przykładach - 273
  • Dachverbände der mittelalterlichen Kirchen aus dem Gebiet Westpommern und Lebuser Land auf ausgewählten Beispielen - 285
  • Maria Witek, Waldemar Witek
  • Budownictwo ryglowe w gminie Mieszkowice - 299
  • Fachwerkbauwesen in der Gemeinde Mieszkowice - 322
  • Paweł Pawłowski
  • Muzeum Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych 1. Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach na szlaku zachodniopomorskich muzeów wojskowych - 339
  • Museum der Andenken der Ingenieurtruppen der 1. Polnischen Armee in Gozdowice aus der Route der westpommerschen Militärmuseen - 349
  •  
  • Ilustracje kolorowe / Farbige Abbildungen - 359
  •    Ceny zawierają podatek VAT. Za przesyłkę priorytetową poleconą pobieramy opłatę 10 zł przy wysłaniu jednego woluminu + 2 zł za każdy następny. Wysyłka następuje w ciągu trzech dni roboczych od dnia otrzymania przelewu na konto.