Jasne logo

ul. Nad Radunią 27
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 301 72 57, 606 44 39 28
biuro@wydawnictwo-jasne.pl
 Księgarnia
 Aktualności

Zapraszamy na SPOTKANIE Z AUTORAMI książek o bliższej i dalszej historii Tczewa i kociewskiej okolicy - szczegóły w zaproszeniu.

Miłośnikom poezji polecamy dwa znowe zbiory: Izabeli Brandt - KAŻDY STRUMIEŃ SKŁADA SIĘ Z MAŁYCH ŁEZ oraz Zdzisława Drzewieckiego - CZTERDZIEŚCI CZTERY SYTUACJE INTYMNE z wojną w tle

Najnowsze opracowanie Krzysztofa Kowalkowskiego FRANCISZEK JÓZEF CHYLEWSKI - PILOT 300. DYWIZJONU BOMBOWEGO przybliża przedwojenne i wojenne losy jednego z mieszkańców Pomorza.

KSIĘGARNIA

przejdź do naszych publikacji »
Na tej zakładce znajdują się nowe książki, które oferujemy do sprzedaży.
Są to zarówno publikacje z naszego wydawnictwa, jak i zaprzyjaźnionych oficyn.
Ich wspólną cechą jest to, że są nieużywane. A użyć ich warto!

Andrzej Chludziński, Toponimia powiatu białogardzkiego. Pruszcz Gdański, 2021
 
Format:B5
Liczba stron:360 czarno-białych, w tym mapki
ISBN:978-83-61076-02-5
Wydanie:drugie, oprawa miękka
Cena:36 zł
Liczba sztuk:      

Opis:

Praca niniejsza jest monografią toponomastyczną (nazewniczą) powiatu białogardzkiego w granicach z 1999 roku, będąc tym samym całościowym zestawem informacji o nazwach istniejących tu na przestrzeni wieków, począwszy od XII do dziś. Zebrane są tu nazwy obiektów zamieszkanych, a więc miast i wsi, ich części, a także pojedynczych zabudowań oraz nazwy obiektów fizjograficznych lądowych i wodnych. Wszelkie inne toponimy (nazwy), nawet jeżeli pojawiły się we wcześniejszych opracowaniach, znalazły się w niniejszej pracy, często wzbogacone o nowe zapisy źródłowe lub zweryfikowane, jeśli chodzi np. o położenie nazywanych przez nie obiektów.

Materiał nazewniczy został zaczerpnięty z niemieckich i polskich źródeł historycznych, map, planów i opracowań oraz eksploracji terenowej, przeprowadzonej w latach 1995-1998. Tu po raz pierwszy zostały wykorzystane informacje nazewnicze zawarte w niepublikowanych materiałach, dostępnych w Archiwum Państwowym w Szczecinie (XII-XIX wiek) i Koszalinie (lata 1512-1824, 1945-1952), a także mapy wsi powiatu białogardzkiego z lat 1804-1922.

Artykuł hasłowy ma następującą budowę: hasło, rodzaj obiektu, lokalizacja, zapisy źródłowe w porządku chronologicznym. Potem (po myślniku) następuje etymologia (objaśnienie) kolejnych nazw obiektu, z uwzględnieniem zmian językowych i kulturowych oraz właściwości topograficznych terenu.

Spis treści:
 • I. Wstęp
 • Zarys historii ziemi białogardzkiej...7
 • Stan badań...8
 • Przedmiot i cel pracy...10
 • Metoda opracowania materiału...12
 • II. Materiał
 • 1. Nazwy miejscowe...15
 • 2. Nazwy terenowe lądowe...83
 • 3. Nazwy terenowe wodne...243
 • A. Nazwy toni jeziornych...306
 • III. Omówienie materiału
 • 1.Klasyfikacja nazw miejscowych...310
 • 2. Klasyfikacja nazw terenowych lądowych...319
 • 3. Klasyfikacja nazw terenowych wodnych...325
 • A. Klasyfikacja nazw toni...330
 • 4. Charakterystyka językowa materiału nazewniczego...331
 • Podsumowanie...342
 • Summary...344
 • Zusammenfassung...346
 • Objaśnienia skrótów...348
 • Skróty wykorzystanych źródeł i opracowań...348
 • Objaśnienia skrótów...348
 • Skróty wyrazowe...354
 • Znaki...356
 • Spis mapek...357
 • Spis tabel...357
 • Spis informatorów...358Ceny zawierają podatek VAT. Za przesyłkę priorytetową poleconą pobieramy opłatę 10 zł przy wysłaniu jednego woluminu + 2 zł za każdy następny. Wysyłka następuje w ciągu trzech dni roboczych od dnia otrzymania przelewu na konto.