Jasne logo

ul. Nad Radunią 27
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 301 72 57, 606 44 39 28
biuro@wydawnictwo-jasne.pl
 Księgarnia
 Aktualności

Jest już szósta część z serii POMORZANIE ZNANI I NIEZNANI, w której autorzy opisali pięć kolejnych ciekawych postaci.

Niekonwencjonalne połączenie dawnych kaszubskich opowieści z losami współczesnych ludzi znajdziemy w książce Gabriela Oleszka LEGENDY KASZUBSKIE - spotkanie przeszłości z teraźniejszością.

Losy Eweliny, jej życiowe wybory i ich konsekwencje tworzą wciągającą opowieść o niej i innych postaciach w książce UCIECZKA PO MIŁOŚĆ Ewy Pisarskiej.

KSIĘGARNIA

przejdź do naszych publikacji »
Na tej zakładce znajdują się nowe książki, które oferujemy do sprzedaży.
Są to zarówno publikacje z naszego wydawnictwa, jak i zaprzyjaźnionych oficyn.
Ich wspólną cechą jest to, że są nieużywane. A użyć ich warto!
 •  
 • WYSZUKIWARKA: klawisz Control (Ctrl) + klawisz F
 •  

 • Polska i sąsiedzi. Studia z dziejów kultury, gospodarki i myśli politycznej. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Marianowi Mroczce w 70. rocznicę urodzin, red. Maciej Hejger i Wojciech Skóra, Pruszcz Gdański - Słupsk, 2010
   
  Format:B5
  Liczba stron:760 czarno-białych z ilustracjami
  ISBN:978-83-61508-13-7
  Wydanie:twarde
  Cena:88 zł
  Liczba sztuk:      

  Opis:

  Z tekstu wstępnego "O naszym Mistrzu":
  Badacz staje się Mistrzem, gdy na pewnym etapie swych prac dużą część wysiłku i czasu zaczyna poświęcać adeptom, którzy zamierzają podążać tą samą drogą. Jest to decyzja z kilku powodów odważna i nieoczywista. W nauce, jak w niemal każdej dziedzinie aktywności ludzkiej, poza dążeniem do poznania prawdy obowiązują również reguły rywalizacji. Niekiedy za zwycięzców uważają się ci, których dorobek mierzony liczbą i jakością publikacji jest najpoważniejszy. Rzeczywiście, bywają oni luminarzami. Zapewne wszyscy znają wybitnych naukowców, którzy oddziałują poprzez swoje publikacje, wyznaczają nowatorskie kierunki i imponują osiągnięciami, ale nie są Mistrzami, bo cały swój potencjał skierowali na badania. O ich walorach mówią ich prace. I tylko one. Natomiast ci naukowcy, którzy wiele z siebie darują środowisku i przyszłości, stają przed szansą, że ich podejście do rzeczywistości będzie powielone i kontynuowane, nawet gdy ich już nie będzie. [...]
 •  
 • Marian Mroczko jest autorem i redaktorem kilkunastu książek oraz około 160 innych prac naukowych. W polu zainteresowań badawczych Profesora znalazła się problematyka pomorzoznawcza, zagadnienia dotyczące polsko-niemieckich relacji gospodarczych, zwłaszcza kwestii rozliczeń finansowych z tytułu korzystania przez Niemcy z tranzytu kolejowego przez terytorium polskie, problemy mniejszości polskiej O naszym Mistrzu w Niemczech, stosunków społecznych i politycznych na obszarze polsko-niemieckiego pogranicza, miejsca Wolnego Miasta Gdańska w polskiej polityce zagranicznej i stosunkach polsko-niemieckich, a także kwestia kształtowania granic Polski w XX wieku oraz dostępu do morza. Problematyka ta przewija się również w pracach popularnonaukowych Profesora, w biogramach i artykułach biograficznych dotyczących wybitnych postaci, w publikowanych recenzjach oraz redagowanych pracach zbiorowych. Wyraźnie widać wierność zasadzie parokrotnie formułowanej przez Mistrza: nie wolno zamykać się w zbyt wąskiej specjalności.
 •  
 • Spis treści:
  • O naszym Mistrzu - 11
  • Doktorzy wypromowani przez prof. dr. hab. Mariana Mroczkę - 17
  • Bibliografia publikacji prof. dr. hab. Mariana Mroczki - 19
  •  
  • Grzegorz Berendt, Uniwersytet Żydowski w Gdańsku - projekt niezrealizowany - 29
  • Jerzy Będźmirowski,Bezpieczeństwo morskie w polityce zagranicznej a Polska Marynarka Wojenna w okresie międzywojennym. Próba usystematyzowania - 37
  • Tadeusz Białecki, Akcja łączenia rodzin niemieckich z Pomorza Zachodniego w latach 1951-1955 w świetle niektórych dokumentów urzędowych - 61
  • Ireneusz Bieniecki, Formy współpracy formacji ochrony granic państw regionu Morza Bałtyckiego w latach 1991-2004 (wybrane problemy) - 73
  • Stanisław Bogdanowicz, Niewiarygodny sąsiad (konkordat z Wolnym Miastem Gdańskiem) - 91
  • Józef Borzyszkowski, O Lechu Bądkowskim (1920-1984) i jego pomorskiej myśli zachodniej - 103
  • Zdzisław Chmielewski, Polityczna wymowa dynamiki negocjacyjnej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej: 1957-1970 - 115
  • Edward Czapiewski, Frontowe listy szefa Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski Juliana Marchlewskiego z lipca - sierpnia 1920 roku - 131
  • Andrzej Drzewiecki, Marynarka Wojenna po 1945 roku. Narodowa czy "polskojęzyczna"? - 143
  • Janusz Faryś, Narodowcy wobec kwestii ukraińskiej w 1920 roku - 159
  • Tadeusz Filipkowski, Władysław Gębik - współtwórca oświaty polskiej w Niemczech - 165
  • Andrzej Furier, Turcja i Kaukaz w polskich planach politycznych od końca XVIII do połowy XIX wieku - 175
  • Andrzej Groth, Czarne w 1777 roku. Z problematyki miasteczka pomorskiego - 187
  • Bolesław Hajduk, Z problematyki stosunków gospodarczych pomiędzy Polską i Norwegią w latach 1945-1970 - 197
  • Przemysław Hauser, Działalność Klubu Zjednoczenia Niemieckiego w Sejmie Ustawodawczym Rzeczpospolitej Polskiej w 1920 roku - 215
  • Maciej Hejger, Ukraińcy w województwie koszalińskim w latach 1956-1970 w świetle materiałów KW PZPR - 223
  • Urszula Jakubowska, Z dziejów układu polsko-niemieckiego z 1970 roku. Odgłosy prasy polskiej - 235
  • Tadeusz Kmiecik, Instytucje wojskowe w armii Królestwa Polskiego w latach 1814-1831 - 243
  • Eugeniusz Koko, Stanisław Srokowski (1872-1950). Przyczynek do biografii - 259
  • Antoni F. Komorowski, Polskie latarnie morskie w systemie bezpieczeństwa żeglugi w latach 1920-1939 - 267
  • Adam Kosidło, Sahara Zachodnia - negocjacje i wojna (1975-1991) - 275
  • Bogdan Koszel, Ekonomiczno-społeczne aspekty współpracy Polski i Republiki Federalnej Niemiec w Unii Europejskiej (2004-2007) - 301
  • Kazimierz Kozłowski, Kościół katolicki w życiu społeczno-politycznym województwa koszalińskiego w latach 1950-1966 - 317
  • Zdzisław Kropidłowski, Testament ks. Franciszka Józefa Wybickiego (1709-1765) - 333
  • Zbigniew Machaliński, Polityczne aspekty dostępu do morza w okresie II Rzeczypospolitej - 341
  • Ewa Maj, Obraz zachodniej dzielnicy Polski w komunikowaniu politycznym Narodowej Demokracji - 353
  • Piotr Mickiewicz, Polska wobec wschodniego wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa w latach 2004-2009 - 365
  • Jan Molenda, Dobrowolny i przymusowy werbunek robotników Warszawy do Rosji w pierwszym roku wielkiej wojny światowej - 377
  • Michał Musielak, Polonia Zagraniczna w działalności informacyjno-propagandowej Polskiego Związku Zachodniego w latach 1945-1950 - 387
  • Stanisław Sławomir Nicieja, Truskawiec - dzieje kresowego kurortu - 395
  • Magdalena Nowak, Lata szkolne Romana Aleksandra Szeptyckiego w Gimnazjum św. Anny w Krakowie (1879-1883) - 403
  • Karol Olejnik, Stefan Batory w ocenie współczesnych - 419
  • Bronisław Pasierb, Fryderyk hrabia Skarbek (1792-1866): O polityce - najważniejszej dla ludności nauce - 429
  • Bernard Piotrowski, Problem Pomorza i polskiej granicy zachodniej w nauce polskiej i niemieckiej (1870-1920) - 447
  • Jerzy Przybylski, Roman Dmowski i Władysław Sikorski w ocenie profesora Romana Wapińskiego - 461
  • Tadeusz Radzik, Sejm wychodźstwa polskiego w Detroit w sierpniu 1918 roku - 469
  • Waldemar Rezmer, Zbiorczy Pułk Pomorskiej Brygady Kawalerii w kampanii polskiej 1939 roku - 479
  • Andrzej Rossa, Prasa poznańska wobec reformy konstytucji w 1926 roku - 495
  • Andrzej Sakson, "Przeklęte lata dziewięćdziesiąte" - przemiany społeczno-gospodarcze w obwodzie kaliningradzkim - 507
  • Jan Kazimierz Sawicki, Kapitan żeglugi wielkiej Eugeniusz Andrzej Daszkowski - organizator szkolnictwa morskiego w Szczecinie - 519
  • Piotr Semków, Służby specjalne Niemieckiej Republiki Demokratycznej w latach 1950-1990. Polityczne uwarunkowania działalności - 543
  • Stanisław Sierpowski, Geneza i zadania Komisji Międzysojuszniczej w Polsce w 1919 roku - 557
  • Tomasz Sikorski, "Festiwal >Solidarności<" na łamach publicystyki Ruchu Młodej Polski (1980-1981) - 567
  • Robert Skobelski, Niemiecka Republika Demokratyczna wobec granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Przyczynek do zjawiska wschodnioniemieckiego rewizjonizmu - 585
  • Tomasz Skonieczny, W oczekiwaniu na zmianę - prowojenne pogłoski wśród mieszkańców wsi w Polsce w początkowym okresie intensywnej kolektywizacji (1948-1949) - 593
  • Wojciech Skóra, Wolne Miasto Gdańsk jako siedziba placówki polskiego wywiadu wojskowego w latach 1920-1930 - 603
  • Witold Stankowski, Kwestia niemiecka i jej wpływ na oblicze Europy po II wojnie światowej - 619
  • Marek Stażewski, Misja na Zaolziu w 1938 i 1939 roku. Przyczynek do dziejów polskiej służby archiwalnej - 627
  • Tadeusz Stegner, Liberałowie Królestwa Polskiego na początku XX wieku wobec kwestii chłopskiej i ruchu ludowego - 639
  • Włodzimierz Stępiński, Konserwatywna afirmacja i obrona "małej ojczyzny" w początkach XX wieku w działaniach wykształconego mieszczaństwa niemieckiego Wschodu (w świetle szczecińskiego rocznika "Unser Pommerland") - 653
  • Grzegorz Strauchold, Dariusz Przybytek, Obraz stosunków polsko-litewskich w polskiej kartografii historycznej XX wieku - 677
  • Roman Tomaszewski, Wybrane aspekty wojskowe polskiej myśli zachodniej - 685
  • Adam Wątor, Organizacja Obrony Kresów Zachodnich w latach 1911-1914 - 705
  • Adam Wirski, Opieka społeczna w powojennym mieście pomorskim na przykładzie Koszalina (1945-1949) - 717
  • Edward Włodarczyk, Europa bałtycka w cywilizacji zachodniej - refleksje historyka - 725
  • Wojciech Wrzesiński, Polska konspiracja w latach II wojny światowej wobec problemów granic państwowych w Polsce niepodległej - 739
  • Bogdan Zalewski, Koncepcje i plany rozwoju Marynarki Wojennej odrodzonej Polski w latach 1918-1939 - 749  Ceny zawierają podatek VAT. Za przesyłkę priorytetową poleconą pobieramy opłatę 10 zł przy wysłaniu jednego woluminu + 2 zł za każdy następny. Wysyłka następuje w ciągu trzech dni roboczych od dnia otrzymania przelewu na konto.