Jasne logo

ul. Nad Radunią 27
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 301 72 57, 606 44 39 28
biuro@wydawnictwo-jasne.pl
 Księgarnia
 Aktualności

Niekonwencjonalne połączenie dawnych kaszubskich opowieści z losami współczesnych ludzi znajdziemy w książce Gabriela Oleszka LEGENDY KASZUBSKIE - spotkanie przeszłości z teraźniejszością.

Losy Eweliny, jej życiowe wybory i ich konsekwencje tworzą wciągającą opowieść o niej i innych postaciach w książce UCIECZKA PO MIŁOŚĆ Ewy Pisarskiej.

Miłośnikom małych ojczyzn z Pomorza polecamy opracowanie Zofii Czarnowskiej WIEŚ PIECE w promieniu kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa z twórczością Moniki Wałaszewskiej w tle.

KSIĘGARNIA

przejdź do naszych publikacji »
Na tej zakładce znajdują się nowe książki, które oferujemy do sprzedaży.
Są to zarówno publikacje z naszego wydawnictwa, jak i zaprzyjaźnionych oficyn.
Ich wspólną cechą jest to, że są nieużywane. A użyć ich warto!
 •  
 • WYSZUKIWARKA: klawisz Control (Ctrl) + klawisz F
 •  

 • Kończyny, kości i wtórnie otwarte groby w dawnych kulturach / Limbs, Bones, and Reopened Graves in Past Societies, red. / ed. by Leszek Gardeła, Kamil Kajkowski, Bytów, 2015
   
  Format:B5
  Liczba stron:480 z ilustracjami czarno-białymi i kolorowymi
  ISBN:978-83-932818-9-3
  Wydanie:pierwsze, oprawa miękka
  Cena:64 zł
  Liczba sztuk:      

  Opis:

  Z recenzji dr. Andrzeja Janowskiego:
 • Recenzowany tom to pierwsza na gruncie polskim próba w miarę całościowego spojrzenia na zjawisko ponownego otwarcia grobu i manipulacji szczątkami zmarłych. Warto podkreślić, iż do współpracy udało się namówić najlepszych specjalistów europejskich zajmujących się tą tematyką, co pozwala sądzić, że publikacja znajdzie uznanie i na stałe wejdzie do kanonu lektur badaczy zajmujących się problematyką obrządku pogrzebowego.
 • This book is the first attempt in Poland to analyse grave reopenings and manipulations of human remains in a comprehensive way. The broad scope of the articles, which have been written by some of the best European experts, means that this volume represents a timely and important contribution to the study of funerary archaeology.
 • Spis treści:
  •  
  • II Międzynarodowe Spotkania Interdyscyplinarne "Motywy przez Wieki"- przedmowa - 9
  • II International Interdisciplinary Meetings "Motifs through the Ages" - Preface - 15
  •  
  • EDELTRAUD ASPÖCK
  • Cross-Cultural Interpretations and Archaeological Context. A Reopened Early Bronze Age Grave in Weiden am See, Austria - 21
  • Międzykulturowe interpretacje i kontekst archeologiczny. Otwarty grób z wczesnej epoki brązu z Weiden am See w Austrii (streszczenie) - 44
  • DANIEL ŻYCHLIŃSKI
  • Reopening Graves in Pre-Roman and Roman Period in Greater Poland - a (re)interpretation - 47
  • Powtórne otwieranie grobów w młodszym okresie przedrzymskim i okresie wpływów rzymskich w Wielkopolsce - (re)interpretacja (streszczenie) - 83
  • KALINA SKÓRA
  • Biritual Burials of the Wielbark Culture - Introductory Remarks - 85
  • Pochówki birytualne kultury wielbarskiej - uwagi wstępne (streszczenie) - 120
  • MARTINE C. VAN HAPEREN
  • Merovingian Reopened Graves. A Scenario-based Approach to Interpretation - 123
  • Otwieranie grobów w świecie Merowingów. Rozważania nad możliwymi scenariuszami interpretacyjnymi (streszczenie) - 146
  • ASTRID ATHINA NOTERMAN
  • Early Medieval Grave Robbery. The French Case - 149
  • Rabunek grobów we wczesnym średniowieczu. Przypadek francuski (streszczenie) - 175
  • ALISON KLEVNÄS
  • Overkill. Reopening Graves to Maim the Dead in Anglo-Saxon England - 177
  • Dobijanie. Otwieranie grobów w celu okaleczania zmarłych w anglosaskiej Anglii (streszczenie) - 211
  • LESZEK GARDEŁA, KAMIL KAJKOWSKI, PAWEŁ SZCZEPANIK
  • Reopened Graves in Early Medieval Poland. A Preliminary Study - 215
  • Otwieranie grobów w Polsce wczesnośredniowiecznej. Analiza wstępna (streszczenie) - 262
   JERZY SIKORA
  • Reopening Graves in Ostrowite. Some Remarks on Secondary Burials in Early Medieval Poland and Pomerania - 267
  • Otwieranie grobów w Ostrowitem. Uwagi na temat pochówków wtórnych we wczesnośredniowiecznej Polsce i na Pomorzu (streszczenie) - 291
  • ANNE HOFMANN
  • The Reopening of Graves in Medieval Iceland. A Literary Analysis - 293
  • Otwieranie grobów w średniowiecznej Islandii. Analiza literacka (streszczenie) - 312
  • TOMASZ KURASIŃSKI
  • What Else if Not a Burial? Human Teeth as Grave Goods in the Early Middle Ages - 315
  • Jeśli nie pochówek, to co? Zęby ludzkie jako wyposażenie pośmiertne we wczesnym średniowieczu (streszczenie) - 345
  • ŁUKASZ NEUBAUER
  • In loco [...] capitis massam cere rotundam. The Need for a Replacement of Byrhtnoth's Missing Head Prior to the Ealdorman's Burial in Ely Abbey - 349
  • In loco [...] capitis massam cere rotundam. Potrzeba zastąpienia brakującej głowy Byrhtnotha w kontekście uroczystego pogrzebu ealdormana w opactwie Ely (streszczenie) - 360
   PAWEŁ DUMA
  • Finds of Disarticulated Skeletal Remains from Wrocław, Nowy Targ Square - Traces of Occult Practices or an Echo of Past Justice? - 363
  • Znaleziska pojedynczych kończyn ludzkich w rejonie placu Nowy Targ we Wrocławiu - ślady wierzeń magicznych czy pamiątki minionej sprawiedliwości? (streszczenie) - 374
  • DANIEL WOJTUCKI
  • Magic at the Gallows. Dealing with the Bodies of Executed Convicts in Silesia and Upper Lusatia in the Early Modern Period - 377
  • Magia pod szubienicą. Postępowanie z ciałami straconych skazańców na Śląsku i Górnych Łużycach w czasach nowożytnych (streszczenie) - 404
  • JOANNA WAWRZENIUK
  • The Role of the Foot in Funeral Rites of Ancient Slavs in a Comparative Perspective - 405
  • Rola stopy w obrzędzie pogrzebowym dawnych Słowian w aspekcie porównawczym (streszczenie) - 426
  • IZABELLA WENSKA
  • Bones and Limbs in Slavic folk Culture. Symbols and Objects - 429
  • Kości i kończyny w folklorze słowiańskim. Symbole i przedmioty (streszczenie) - 442
  • PAUL MORTIMER, STEPHEN POLLINGTON
  • The Sutton Hoo Stone. Whetstone, Sceptre or Something Else? - 445
  • Kamień z Sutton Hoo. Osełka, berło czy coś innego? (streszczenie) - 470
  •  
  • Noty o autorach / Notes about the authors - 471
  •    Ceny zawierają podatek VAT. Za przesyłkę priorytetową poleconą pobieramy opłatę 10 zł przy wysłaniu jednego woluminu + 2 zł za każdy następny. Wysyłka następuje w ciągu trzech dni roboczych od dnia otrzymania przelewu na konto.