Jasne logo

ul. Nad Radunią 27
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 301 72 57, 606 44 39 28
biuro@wydawnictwo-jasne.pl
 Księgarnia
 Aktualności

Niekonwencjonalne połączenie dawnych kaszubskich opowieści z losami współczesnych ludzi znajdziemy w książce Gabriela Oleszka LEGENDY KASZUBSKIE - spotkanie przeszłości z teraźniejszością.

Losy Eweliny, jej życiowe wybory i ich konsekwencje tworzą wciągającą opowieść o niej i innych postaciach w książce UCIECZKA PO MIŁOŚĆ Ewy Pisarskiej.

Miłośnikom małych ojczyzn z Pomorza polecamy opracowanie Zofii Czarnowskiej WIEŚ PIECE w promieniu kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa z twórczością Moniki Wałaszewskiej w tle.

KSIĘGARNIA

przejdź do naszych publikacji »
Na tej zakładce znajdują się nowe książki, które oferujemy do sprzedaży.
Są to zarówno publikacje z naszego wydawnictwa, jak i zaprzyjaźnionych oficyn.
Ich wspólną cechą jest to, że są nieużywane. A użyć ich warto!
 •  
 • WYSZUKIWARKA: klawisz Control (Ctrl) + klawisz F
 •  

 • Aleksandra Lubczyńska, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA NARODOWEJ DEMOKRACJI W GALICJI W DOBIE AUTONOMII (1892-1914), Pruszcz Gdański, 2016
   
  Format:B5
  Liczba stron:560 z ilustracjami czarno-białymi
  ISBN:978-83-61508-99-1
  Wydanie:pierwsze, oprawa twarda
  Cena:68 zł
  Liczba sztuk:      

  Opis:

  Ze Wstępu:
 • Przedmiotem pracy jest działalność wydawnicza Narodowej Demokracji, stanowiąca - jak się wydaje - ważny element aktywności politycznej tego obozu. Zainaugurowana na długo przed powołaniem legalnej partii, przygotowywała odbiorców, potencjalnych sympatyków do ich pełniejszego uczestnictwa w życiu politycznym. Pod uwagę wzięto wydawnictwa zwarte, publikowane przez profesjonalne instytucje nakładcze, w tym prywatne - organizowane przez osoby związane z Narodową Demokracją, następnie książki wydawane przez redakcje czasopism oraz druki programowe i polityczne, wydawane najczęściej w postaci serii. [...]
 • Zakres chronologiczny pracy wyznaczają daty: 1892 i 1914. Początkowa to rok ukazania się pierwszej publikacji, wydanej przez instytucjonalną inicjatywę wydawniczą Narodowej Demokracji. [...] Końcową datę wyznacza wybuch I wojny światowej. [...] Zasięg terytorialny pracy ograniczony został do terenu Galicji (Królestwa Galicji i Lodomerii). Ze względu na panujące tu swobody autonomiczne: polityczne, społeczne i kulturalne, Galicja stała się tym zaborem, gdzie ruchy emancypacyjne - socjalistyczny, ludowy i narodowodemokratyczny - mogły się swobodnie rozwijać.
 • Z recenzji prof. dr. hab. Jacka Gzelli:
 • Badania dotyczące historii formacji politycznej, określanej najczęściej mianem Narodowa Demokracja, prowadzone są od wielu lat z niesłabnącą intensywnością w różnych ośrodkach naukowych w Polsce. Dotyczą one przede wszystkim kwestii związanych z zagadnieniami politycznymi - ideami i programami formułowanymi przez zwolenników endecji - czy też problematyką sprawowania władzy przez ugrupowania narodowo-demokratyczne. W tym kontekście opracowanie Aleksandry Lubczyńskiej stanowi próbę spojrzenia na działalność osób związanych z Narodową Demokracją z innej, dotychczas bardzo rzadko ocenianej perspektywy.
 • Z recenzji dr hab. Bożeny Mazurkowej, prof. UŚ:
 • Analityczna część pracy w sposób zasadniczy wzbogaca wiedzę o całokształcie działalności galicyjskich wydawnictw Narodowej Demokracji w ciągu około dwóch dekad poprzedzających wybuch I wojny światowej, o bogactwie i zróżnicowaniu tej oferty oraz o jej funkcjonowaniu w przestrzeni społecznej. Zwiększa także naszą znajomość kulturotwórczych aspektów tych inicjatyw, jak również dynamiki galicyjskiego ruchu wydawniczego i księgarskiego, życia literackiego i szerzej - potencjału oraz wielostronnej aktywności tamtejszych środowisk twórczych i naukowych. Rozważania Autorki wiele wnoszą również do wiedzy o dziejach, strukturze, obiegu i szerzej - o kulturze książki polskiej w XIX wieku i początkach następnego stulecia.
 • Spis treści:
  •  
  • WSTĘP - 11
  •  
  • ROZDZIAŁ I. NARODOWA DEMOKRACJA - IDEOLOGIA I PROGRAM - 35
  • Geneza oraz pierwsze lata Ligi Polskiej i Ligi Narodowej - 38
  • Specyfika nacjonalizmu polskiego - 45
  • Kultura i oświata w programach Narodowej Demokracji - 55
  • Zabór rosyjski - 56
   Zabór pruski - 60
   Zabór austriacki - 62
  • Prasa i książka w służbie Narodowej Demokracji - 79
  •  
  • ROZDZIAŁ II. TOWARZYSTWO WYDAWNICZE WE LWOWIE - 83
  • Organizacja wewnętrzna wydawnictwa - 85
  • Finanse - 86
   Zarząd - 89
   Członkowie - 95
   Lokalizacja - 96
   Sytuacja finansowa - 97
  • Rozmiary produkcji i dystrybucja publikacji Towarzystwa Wydawniczego - 98
  • Charakterystyka repertuaru wydawniczego - 100
  • Przekłady literatury pięknej - 106
   Dzieła niebeletrystyczne - 107
   Akcydensy - 118
   "Ateneum Polskie" - 119
  • Szata graficzna - drukarnie - 124
  • Nakłady - wznowienia - ceny - 140
  • Formy promocji - 149
  • Formy rozpowszechniania - 176
  • Ingerencje cenzury - 180
  • Honoraria autorskie - 186
  • Autorzy publikujący w Towarzystwie Wydawniczym - 194
  • Literaci - 198
   Publicyści - 202
   Uczeni - 204
   Pozostali autorzy - 205
   Tłumacze - 206
  • W obliczu kryzysu - 207
  •  
  • ROZDZIAŁ III. SERIA WYDAWNICZA "WIEDZA I ŻYCIE" - 217
  • Związek Naukowo-Literacki we Lwowie - 219
  • Działalność wydawnicza Związku Naukowo-Literackiego we Lwowie - 226
  • Charakterystyka serii "Wiedza i Życie" - 228
   Wznowienia - 236
  • Autorzy - 237
  • Szata graficzna - drukarnie - 242
  • Nakłady - ceny - 249
  • Formy rozpowszechniania - 250
  • Promocja - odbiorcy serii - 251
  •  
  • ROZDZIAŁ IV. KSIĘGARNIA LUDOWA KASPRA WOJNARA W KRAKOWIE I JEJ ZWIĄZKI Z NARODOWĄ DEMOKRACJĄ - 257
  • Narodowa Demokracja wobec ludu - 260
  • Kasper Wojnar - 264
  • "Wydawnictwo Groszowe im. Tadeusza Kościuszki" - 278
  • Struktura produkcji - 281
  • Pozostałe wydawnictwa zwarte - 295
  • Akcydensy - 300
  • Kalendarze - 301
  • "Wiązanka Powieści i Wiadomości Pożytecznych" - 313
  • Szata graficzna - drukarnie - 314
  • Nakłady - wznowienia - ceny - 318
  • Formy promocji - 324
  • Dystrybucja i kolportaż - 333
  • Odbiorcy - 337
  • Autorzy - 339
  • Honoraria autorskie - 346
  •  
  • ROZDZIAŁ V. INICJATYWY WYDAWNICZE TYTUŁÓW PRASOWYCH NARODOWEJ DEMOKRACJI ORAZ POZOSTAŁE WYDAWNICTWA SERYJNE - 349
  • Seria "Z Dzisiejszej Doby" - 352
  • "Przegląd Wszechpolski" - dzieje i charakterystyka - 355
  • Wydawnictwa "Przeglądu Wszechpolskiego". Charakterystyka repertuaru - 357
  • Seria "Wydawnictwo Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego" - 363
  • Wydawnictwa "Teki" - 366
  • "Słowo Polskie" - dzieje i charakterystyka - 367
  • Wydawnictwa "Słowa Polskiego". Charakterystyka repertuaru - 373
  • Autorzy - 378
  • "Dodatek Tygodniowy "Słowa Polskiego"". Charakterystyka repertuaru - 379
  • Literatura piękna - 381
   Dzieła niebeletrystyczne - 384
   Autorzy - 386
  • Kalendarze "Słowa Polskiego" - 390
  • Honoraria autorskie - 395
  • Oprawa typograficzna - 396
  • Nakłady - ceny - 397
  • Promocja wydawnictw "Słowa Polskiego" - 398
  • Formy rozpowszechniania - 401
  • "Ojczyzna" - dzieje i charakterystyka - 403
  • Wydawnictwa "Ojczyzny". Charakterystyka repertuaru - 406
  • Kalendarze "Ojczyzny" - 412
  • Szata graficzna - cena - 418
  • Nakłady - drugie wydania - 421
  • Promocja wydawnictw "Ojczyzny" - 421
  • Rozpowszechnianie - 422
  • Autorzy - 423
  •  
  • ROZDZIAŁ VI. INICJATYWY WYDAWNICZE NARODOWEJ DEMOKRACJI NA ZACHODZIE EUROPY - 427
  • Działalność informacyjno-prasowa w Paryżu - 430
  • Seria wydawnicza "L'Oeuvre Litteraire Polonaise" - 434
  • Tłumaczenia polskiej literatury współczesnej - 438
  • Promocja historii i kultury polskiej - 439
  • Biuro prasowe w Rzymie - 441
  • Działalność w Londynie i Rapperswilu - 444
  •  
  • ZAKOŃCZENIE - 449
  •  
  • ANEKS. BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI OFICYN WYDAWNICZYCH NARODOWEJ DEMOKRACJI W GALICJI W LATACH 1892-1914 - 461
  • Część 1. Publikacje Towarzystwa Wydawniczego we Lwowie 1897-1914 - 463
  • Część 2. Seria "Wiedza i Życie" 1898-1914 - 475
  • Część 3.1. Wydawnictwa Kaspra Wojnara. Seria "Wydawnictwo Groszowe im. Tadeusza Kościuszki" 1894-1914 (1916) - 479
  • Część 3.2. Pozostałe wydawnictwa Kaspra Wojnara 1903-1914 - 488
  • Część 4. Seria "Z Dzisiejszej Doby" 1892-1895 - 490
  • Część 5. Wydawnictwa "Przeglądu Wszechpolskiego" 1896-1905 - 490
  • Część 6. Seria "Wydawnictwo Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego" 1900-1905 - 491
  • Część 7. Wydawnictwa "Teki" 1900 - 492
  • Część 8.1. Wydawnictwa "Słowa Polskiego" 1902-1914 - 492
  • Część 8.2. "Dodatek Tygodniowy "Słowa Polskiego"" 1903-1914 - 493
  • Część 9.1. Seria "Bezpłatny Dodatek do Tygodnika "Ojczyzna"" ("Wydawnictwo Tygodnika "Ojczyzna"") 1903-1909 - 497
  • Część 9.2. Pozostałe wydawnictwa "Ojczyzny" 1909-1911 - 499
  •  
  • BIBLIOGRAFIA
  • I. Źródła archiwalne - 501
  • Archiwum Narodowe w Krakowie - 501
   Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie - 501
   Centralne Państwowe Archiwum
   Historyczne Ukrainy we Lwowie - 501
   Biblioteka Jagiellońska w Krakowie - 501
   Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu. Biblioteka - 502
   Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. Wasyla Stefanyka - 502
  • II. Źródła drukowane - 503
  • 1. Sprawozdania, statuty, programy - 503
   2. Katalogi wydawnicze i księgarskie - 504
   3. Korespondencja, pamiętniki, wspomnienia - 505
   4. Recenzje i inne informacje prasowe o książkach - 506
  • III. Bibliografie, encyklopedie, słowniki - 512
  • IV. Wydawnictwa periodyczne - 513
  • V. Opracowania (artykuły, rozprawy, monografie) - 514
  • VI. Zasoby internetowe - 527
  •  
  • WYKAZ SKRÓTÓW - 529
  •  
  • WYKAZ TABEL - 531
  •  
  • WYKAZ ILUSTRACJI - 533
  •  
  • INDEKS OSÓB - 537
  •    Ceny zawierają podatek VAT. Za przesyłkę priorytetową poleconą pobieramy opłatę 10 zł przy wysłaniu jednego woluminu + 2 zł za każdy następny. Wysyłka następuje w ciągu trzech dni roboczych od dnia otrzymania przelewu na konto.